• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Quy đổi sang đồng tiền chung===== ::All prices are converted to a single currency (if bids quoted in [[vario...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Quy đổi sang đồng tiền chung=====
  =====Quy đổi sang đồng tiền chung=====
   +
  ::[[All]] [[prices]] [[are]] [[converted]] [[to]] [[a]] [[single]] [[currency]] ([[if]] [[bids]] [[quoted]] [[in]] [[various]] [[currencies]]) [[using]] [[the]] [[exchange]] [[rate]] [[specified]] [[in]] [[the]] [[bidding]] [[document]] [[for]] [[the]] [[purposes]] [[of]] [[comparison]]
   +
  ::Là việc chuyển đổi sang một đồng tiền chung (nếu HSDT chào theo nhiều đồng tiền) theo tỷ giá quy định trong HSMT để làm cơ sở so sánh các HSDT
  -
  ::[[All]] [[prices]] [[are]] [[converted]] [[to]] [[a]] [[single]] [[currency]] ([[if]] [[bids]] [[quoted]] [[in]] [[various]] [[currencies]]) [[using]] [[the]] [[exchange]] [[rate]] [[specified]] [[in]] [[the]] [[bidding]] [[document]] [[for]] [[the]] [[purposes]] [[of]] [[comparison]]
   
  - 
  -
  ::Là việc chuyển đổi sang một đồng tiền chung (nếu HSDT chào theo nhiều đồng tiền) theo tỷ giá quy định trong HSMT để làm cơ sở so sánh các HSDT
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Quy đổi sang đồng tiền chung
  All prices are converted to a single currency (if bids quoted in various currencies) using the exchange rate specified in the bidding document for the purposes of comparison
  Là việc chuyển đổi sang một đồng tiền chung (nếu HSDT chào theo nhiều đồng tiền) theo tỷ giá quy định trong HSMT để làm cơ sở so sánh các HSDT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X