• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Ước tính chi phí===== ::The result of an estimating procedure which derives the expected monetary cost of [...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Ước tính chi phí=====
  =====Ước tính chi phí=====
   +
  ::[[The]] [[result]] [[of]] [[an]] [[estimating]] [[procedure]] [[which]] [[derives]] [[the]] [[expected]] [[monetary]] [[cost]] [[of]] [[performing]] [[a]] [[stipulated]] [[task]] [[or]] [[acquiring]] [[an]] [[item]]
   +
  ::Là việc ước tính thành tiền các khoản chi phí cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể
  -
  ::[[The]] [[result]] [[of]] [[an]] [[estimating]] [[procedure]] [[which]] [[derives]] [[the]] [[expected]] [[monetary]] [[cost]] [[of]] [[performing]] [[a]] [[stipulated]] [[task]] [[or]] [[acquiring]] [[an]] [[item]]
   
  - 
  -
  ::Là việc ước tính thành tiền các khoản chi phí cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Ước tính chi phí
  The result of an estimating procedure which derives the expected monetary cost of performing a stipulated task or acquiring an item
  Là việc ước tính thành tiền các khoản chi phí cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X