• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====Tập thể những người cùng nghề (thủ công)=====
  =====Tập thể những người cùng nghề (thủ công)=====
   +
   +
  =====Hàng thủ công=====
   +
  =====Mưu mẹo, mánh khoé, ngón xảo quyệt, ngón lừa đảo=====
  =====Mưu mẹo, mánh khoé, ngón xảo quyệt, ngón lừa đảo=====

  10:06, ngày 15 tháng 9 năm 2011

  /kra:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề, nghề thủ công
  Tập thể những người cùng nghề (thủ công)
  Hàng thủ công
  Mưu mẹo, mánh khoé, ngón xảo quyệt, ngón lừa đảo
  ( số nhiều không đổi) (hàng hải) tàu
  ( số nhiều không đổi) máy bay
  ( the Craft) hội tam điểm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thiết bị bay

  Xây dựng

  nghề
  sự khéo
  tàu thủy

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật
  kỹ xảo
  nghề nghiệp
  nhân lực
  thủ công
  tàu

  Kinh tế

  nghề
  craft village
  làng nghề
  ad craft
  nghề quảng cáo
  state craft
  nghệ thuật quản lý nhà nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X