• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Nhiễu đen, kếp đen===== =====Băng tang (ở tay, mũ) bằng nhiễu đen; áo tang bằng nhiễu đen===== ===Ngoại động...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kreip</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  12:20, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /kreip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhiễu đen, kếp đen
  Băng tang (ở tay, mũ) bằng nhiễu đen; áo tang bằng nhiễu đen

  Ngoại động từ

  Mặc đồ nhiễu đen
  Đeo băng tang, mặc áo tang

  Oxford

  N.

  Crˆpe, usu. of black silk or imitation silk, formerly usedfor mourning clothes.
  A band of this formerly worn round apersons hat etc. as a sign of mourning.
  Crapy adj. [earliercrispe, crespe f. F crespe CR°PE]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X