• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Cái ca vát===== ==Từ điển Oxford== ===N.=== =====A scarf worn by men inside an open-necked shirt.===== =====Hist.a necktie.==...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">krə'væt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:03, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /krə'væt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái ca vát

  Oxford

  N.

  A scarf worn by men inside an open-necked shirt.
  Hist.a necktie.
  Cravatted adj. [F cravate f. G Krawat, Kroat f.Serbo-Croatian Hrvat Croat]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X