• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">kreiv</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">kreiv</font>'''/=====
  Dòng 16: Dòng 12:
  ::một tâm hồn khao khát tự do
  ::một tâm hồn khao khát tự do
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===V.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====V.=====
  =====Tr. a long for (craved affection). b beg for (craves ablessing).=====
  =====Tr. a long for (craved affection). b beg for (craves ablessing).=====

  03:53, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /kreiv/

  Thông dụng

  Động từ

  Nài xin, khẩn cầu
  to crave pardon
  xin lỗi
  Ao ước, thèm muốn, khao khát
  a soul craves for liberty
  một tâm hồn khao khát tự do

  Chuyên ngành

  Oxford

  V.
  Tr. a long for (craved affection). b beg for (craves ablessing).
  Intr. (foll. by for) long for; beg for (craved forcomfort).
  Craver n. [OE crafian, rel. to ON krefja]

  Tham khảo chung

  • crave : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X