• Revision as of 14:05, ngày 11 tháng 6 năm 2008 by Black0000 (Thảo luận | đóng góp)
  /kreiv/

  Thông dụng

  Động từ

  Nài xin, khẩn cầu
  to crave pardon
  xin lỗi
  Ao ước, thèm muốn, khao khát
  a soul craves for liberty
  một tâm hồn khao khát tự do

  Oxford

  V.

  Tr. a long for (craved affection). b beg for (craves ablessing).
  Intr. (foll. by for) long for; beg for (craved forcomfort).
  Craver n. [OE crafian, rel. to ON krefja]

  Tham khảo chung

  • crave : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X