• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Hèn nhát===== ::to cry craven ::chịu thua, đầu hàng =====Sợ mất hết can đảm===== ===Danh từ=== =====K...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'kreivən</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:08, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /'kreivən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hèn nhát
  to cry craven
  chịu thua, đầu hàng
  Sợ mất hết can đảm

  Danh từ

  Kẻ hèn nhát

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj. (of a person, behaviour, etc.) cowardly;abject.
  N. a cowardly person.
  Cravenly adv. cravenness n.[ME cravand etc. perh. f. OF cravant‚ defeated, past part. ofcravanter ult. f. L crepare burst; assim. to -EN(3)]

  Tham khảo chung

  • craven : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X