• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'krɔ:fiʃ</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'krɔ:fiʃ</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 9:
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không giữ lời, nuốt lời; tháo lui=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không giữ lời, nuốt lời; tháo lui=====
  -
  == Kinh tế ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
  -
  =====tôm sông=====
  +
  |}
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  =====tôm sông=====
   +
  ===== Tham khảo =====
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=crawfish crawfish] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=crawfish crawfish] : Corporateinformation
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N. & v.=====
  -
  ===N. & v.===
  +
  -
   
  +
  =====N. (pl. same) a large marine spiny lobster.=====
  =====N. (pl. same) a large marine spiny lobster.=====
  =====V.intr. US retreat; back out. [var. of CRAYFISH]=====
  =====V.intr. US retreat; back out. [var. of CRAYFISH]=====
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]

  03:53, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /'krɔ:fiʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) crayfish

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không giữ lời, nuốt lời; tháo lui

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tôm sông
  Tham khảo

  Oxford

  N. & v.
  N. (pl. same) a large marine spiny lobster.
  V.intr. US retreat; back out. [var. of CRAYFISH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X