• Revision as of 09:12, ngày 12 tháng 6 năm 2008 by Black0000 (Thảo luận | đóng góp)
  /'krɔ:fiʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) crayfish

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không giữ lời, nuốt lời; tháo lui

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tôm sông

  Nguồn khác

  Oxford

  N. & v.

  N. (pl. same) a large marine spiny lobster.
  V.intr. US retreat; back out. [var. of CRAYFISH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X