• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Tiếng cọt kẹt, tiếng cót két, tiếng kẽo kẹt===== ===Nội động từ=== =====Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt====...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kri:k</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:17, ngày 12 tháng 6 năm 2008

  /kri:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cọt kẹt, tiếng cót két, tiếng kẽo kẹt

  Nội động từ

  Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  tiếng cót két

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kêu rắc rắc

  Oxford

  N. & v.

  N. a harsh scraping or squeaking sound.
  V.intr.
  Make a creak.
  A move with a creaking noise. b move stifflyand awkwardly. c show weakness or frailty under strain.
  Creakingly adv. [ME, imit.: cf. CRAKE, CROAK]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X