• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'kri:ki</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'kri:ki</font>'''/=====
  Dòng 10: Dòng 6:
  =====Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt=====
  =====Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Adj.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====Adj.=====
  =====(creakier, creakiest) 1 liable to creak.=====
  =====(creakier, creakiest) 1 liable to creak.=====

  03:53, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /'kri:ki/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  (creakier, creakiest) 1 liable to creak.
  A stiff orfrail (creaky joints). b (of a practice, institution, etc.)decrepit, dilapidated, outmoded.
  Creakily adv. creakiness n.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X