• Revision as of 03:53, ngày 8 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /'kri:ki/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  (creakier, creakiest) 1 liable to creak.
  A stiff orfrail (creaky joints). b (of a practice, institution, etc.)decrepit, dilapidated, outmoded.
  Creakily adv. creakiness n.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X