• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">ˈkrisrɪˌzɪstənt</font>'''/)
  Hiện nay (22:00, ngày 20 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">,kri:sri'zistənt</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,kri:sri'zistənt</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
   +
  =====Không nhàu (vải...)=====
  -
  =====Không nhàu (vải...)=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  -
  [[Category:Thông dụng]]
  +

  Hiện nay

  /,kri:sri'zistənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không nhàu (vải...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X