• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ xung)
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====Danh từ=====
  =====Danh từ=====
  =====Cú sốc văn hoá=====
  =====Cú sốc văn hoá=====
   +
   +
  =====cảm giác của sự nhầm lẫn, không thoải mái, mất phương hướng, không chắc chắn khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  04:43, ngày 22 tháng 8 năm 2010

  Thông dụng

  Danh từ
  Cú sốc văn hoá
  cảm giác của sự nhầm lẫn, không thoải mái, mất phương hướng, không chắc chắn khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X