• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:19, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´kju:priəs</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´kju:priəs</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====Có đồng, chứa đồng=====
  =====Có đồng, chứa đồng=====
  - 
  =====(thuộc) đồng, như đồng=====
  =====(thuộc) đồng, như đồng=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  =====đồng (I)=====
  =====đồng (I)=====
  === Điện===
  === Điện===
  -
  =====bằng đồng=====
  +
  =====bằng đồng=====
  -
   
  +
  =====có chứa đồng=====
  -
  =====có chứa đồng=====
  +
  -
   
  +
  =====giống như đồng=====
  =====giống như đồng=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====chứa đồng=====
  +
  =====chứa đồng=====
  -
   
  +
  =====đồng=====
  =====đồng=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====Adj.=====
   
  -
  =====Of or like copper. [LL cupreus f. cuprum copper]=====
   

  Hiện nay

  /´kju:priəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có đồng, chứa đồng
  (thuộc) đồng, như đồng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đồng (I)

  Điện

  bằng đồng
  có chứa đồng
  giống như đồng

  Kỹ thuật chung

  chứa đồng
  đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X