• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Đồng tiền dự thầu===== ::The currency or currencies specified in the bidding documents in which the bid...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Đồng tiền dự thầu=====
  =====Đồng tiền dự thầu=====
   +
  ::[[The]] [[currency]] [[or]] [[currencies]] [[specified]] [[in]] [[the]] [[bidding]] [[documents]] [[in]] [[which]] [[the]] [[bid]] [[price]] [[may]] [[be]] [[stated]]
   +
  ::Là đồng tiền quy định trong HSMT mà nhà thầu sẽ chào trong HSDT của mình
  -
  ::[[The]] [[currency]] [[or]] [[currencies]] [[specified]] [[in]] [[the]] [[bidding]] [[documents]] [[in]] [[which]] [[the]] [[bid]] [[price]] [[may]] [[be]] [[stated]]
   
  - 
  -
  ::Là đồng tiền quy định trong HSMT mà nhà thầu sẽ chào trong HSDT của mình
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Đồng tiền dự thầu
  The currency or currencies specified in the bidding documents in which the bid price may be stated
  Là đồng tiền quy định trong HSMT mà nhà thầu sẽ chào trong HSDT của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X