• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:33, ngày 25 tháng 4 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (Từ mới)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Chương trình giảng dạy=====
  =====Chương trình giảng dạy=====
  -
  ::[[curiculum]] [[vitae]]
  +
  ::[[curriculum]] [[vitae]]
  ::bản lý lịch
  ::bản lý lịch

  Hiện nay

  /kə'rikjuləm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .curricula

  Chương trình giảng dạy
  curriculum vitae
  bản lý lịch


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X