• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Vật lý== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====lớp D===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=d-laye...)
  (đóng góp từ D-layer tại CĐ Kinhteđóng góp từ D-layer tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">di-'leiə</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Vật lý==
  == Vật lý==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====lớp D=====
  +
  =====lớp D=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 17: Dòng 16:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=d-layer d-layer] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=d-layer d-layer] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=d-layer d-layer] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=d-layer d-layer] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Vật lý]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Vật lý]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  18:27, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /di-'leiə/

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp D

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X