• (Khác biệt giữa các bản)
  (Kinh tế)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 64: Dòng 64:
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=dab&searchtitlesonly=yes dab] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=dab&searchtitlesonly=yes dab] : bized
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Give your friends a form of a handshake by hitting one fist on top of the other and then alternating. '''
  +
  *'''Một kiểu bắt tay trong đó một người chạm vào nửa đầu bàn tay của người kia sau đó đổi ngược lại'''
  *'''''Example:''' Give ya girl some dab, phool. ''
  *'''''Example:''' Give ya girl some dab, phool. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Ngố, bắt tay bạn gái cái nào!

  03:15, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  /dæb/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh nhẹ, vỗ nhẹ, mổ nhẹ, gõ nhẹ
  to dab with one's finger
  lấy ngón tay gõ nhẹ
  Chấm chấm nhẹ
  to dab one's forehead with a handkerchief
  chấm chấm nhẹ trán bằng khăn tay
  to dab paint on something
  chấm nhẹ sơn lên vật gì
  (kỹ thuật) đột nhẹ

  Danh từ

  Sự (cái) đánh nhẹ, sự (cái) mổ nhẹ
  Sự chấm chấm nhẹ (mồ hôi, phấn); sự (cái) chấm nhẹ (sơn...); sự thấm (bằng bọt biển...)
  to give a picture a dab of paint
  phết nhẹ sơn lên bức hoạ
  Miếng, cục (cái gì mềm)
  a dab of cheese
  miếng phó mát
  Vết (mực, sơn)
  (động vật học) cá bơn
  (từ lóng) tay giỏi, tay cừ, tay thạo
  he is a dab at maths
  hắn là tay giỏi toán
  a dab (hand) (at sth)
  rất thạo, khéo léo
  he is a dab hand at painting
  hắn ta vẽ rất cừ

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  điểm
  vết

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cá bơn

  Nguồn khác

  • dab : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Tiếng lóng

  • Một kiểu bắt tay trong đó một người chạm vào nửa đầu bàn tay của người kia sau đó đổi ngược lại
  • Example: Give ya girl some dab, phool.

  Ví dụ: Ngố, bắt tay bạn gái cái nào!


  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Daub, pat, tap, tamp, touch: Dab a little more paint intothe crevices.
  N.
  Touch, drop, trace, bit, mite, hint, suggestion, pinch,dash, spot, tinge, Colloq dollop, smidgen or smidgin: Add justa dab of mustard to the sauce.
  Daub, poke, pat, tap, touch:Wipe it away with a dab of a damp cloth.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X