• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====(thuộc) đactin===== ===Danh từ=== =====Thơ đactin===== ==Từ điển Oxford== ===Adj. & n.=== =====Adj. of or using dactyls...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">d&#230;k'tilik</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:50, ngày 5 tháng 6 năm 2008

  /dæk'tilik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đactin

  Danh từ

  Thơ đactin

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj. of or using dactyls.
  N. (usu. in pl.)dactylic verse. [L dactylicus f. Gk daktulikos (as DACTYL)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X