• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thông dụng)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====(thông tục) mẹ kiếp!=====
  =====(thông tục) mẹ kiếp!=====
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Useful for substituting swear words when talking about someone '''
  +
  *'''Thường được dùng thay cho câu chửi thề khi nói về một ai đó '''
  *'''''Example:''' yeah, i mean dammitjonny.. what is he playin at?? ''
  *'''''Example:''' yeah, i mean dammitjonny.. what is he playin at?? ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: À vâng, thằng Jonny khốn khiếp.... Nó đang chơi cái mẹ gì không biết??

  03:47, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  /´dæmit/

  Thông dụng

  Thán từ

  (thông tục) mẹ kiếp!

  Tiếng lóng

  • Thường được dùng thay cho câu chửi thề khi nói về một ai đó
  • Example: yeah, i mean dammitjonny.. what is he playin at??

  Ví dụ: À vâng, thằng Jonny khốn khiếp.... Nó đang chơi cái mẹ gì không biết??


  Oxford

  Int.

  Damn it.

  Tham khảo chung

  • dammit : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X