• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thông dụng)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 24: Dòng 24:
  =====Hạng nhất, tuyệt diệu, ưu tú=====
  =====Hạng nhất, tuyệt diệu, ưu tú=====
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Nifty; spiffy; good; great; coolio; sunshiny; etc. '''
  +
  *'''Gọn gàng, bảnh bao, tốt đẹp, tuyệt vời, hay ho, lộng lẫy... '''
  *'''''Example:''' Have a dandy day. ''
  *'''''Example:''' Have a dandy day. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Chào ngày mới xinh tươi!

  04:08, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  /´dændi/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Anh-ấn) cái cáng
  (như) dengue
  Người thích ăn diện; người ăn mặc bảnh bao diêm dúa, người ăn mặc đúng mốt, công tử bột
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cái sang trọng nhất, cái đẹp nhất, cái đứng nhất
  (hàng hải) thuyền nhỏ một cột buồm

  Tính từ

  Diện; bảnh bao, đúng mốt
  Hạng nhất, tuyệt diệu, ưu tú

  Tiếng lóng

  • Gọn gàng, bảnh bao, tốt đẹp, tuyệt vời, hay ho, lộng lẫy...
  • Example: Have a dandy day.
  Ví dụ: Chào ngày mới xinh tươi!
  


  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Fop, coxcomb, (gay) blade, beau, gallant, lady-killer,ladies' or lady's man, rake, Colloq swell, clothes-horse, Brittoff, blood, US dude: He was a great dandy, and spent hoursdressing every day.
  Adj.
  Fine, splendid, first-rate, great, marvellous, neat,spectacular: Penny's father bought her a dandy new car.

  Oxford

  N. & adj.

  N. (pl. -ies) 1 a man unduly devoted to style,smartness, and fashion in dress and appearance.
  Colloq. anexcellent thing.
  Adj. (dandier, dandiest) esp. US colloq.very good of its kind; splendid, first-rate.
  Dandy-brush abrush for grooming a horse. dandy roll (or roller) a device forsolidifying, and impressing a watermark in, paper duringmanufacture.
  Dandyish adj. dandyism n. [18th c.: perh.orig. = Andrew, in Jack-a-dandy]

  Tham khảo chung

  • dandy : National Weather Service
  • dandy : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X