• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thông dụng)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 15: Dòng 15:
  ::tiết trời ẩm ướt
  ::tiết trời ẩm ướt
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' When refering to something really cool or nice . '''
  +
  *'''Ám chỉ ai đó rất tuyệt vời hay tốt bụng. '''
  *'''''Example:''' damn...that new girl suzy is dank ''
  *'''''Example:''' damn...that new girl suzy is dank ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Ối mẹ ơi... cái cô Suzy mới đến đó mới tuyệt làm sao chứ!

  04:25, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  /dæηk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ẩm ướt, ướt át, nhớp nháp khó chịu; có âm khí nặng nề
  dank air
  không khí ẩm ướt khó chịu
  dank weather
  tiết trời ẩm ướt

  Tiếng lóng

  • Ám chỉ ai đó rất tuyệt vời hay tốt bụng.
  • Example: damn...that new girl suzy is dank

  Ví dụ: Ối mẹ ơi... cái cô Suzy mới đến đó mới tuyệt làm sao chứ!


  Oxford

  Adj.

  Disagreeably damp and cold.
  Dankly adv. dankness n.[ME prob. f. Scand.: cf. Sw. dank marshy spot]

  Tham khảo chung

  • dank : National Weather Service
  • dank : Corporateinformation
  • dank : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X