• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Bảnh bao, sang trọng===== =====Lanh lợi, nhanh nhẹn, hoạt bát===== ==Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh== ===Adj.===...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'dæpə</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:29, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /'dæpə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bảnh bao, sang trọng
  Lanh lợi, nhanh nhẹn, hoạt bát

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Neat, spruce, smart, trim, well-dressed, well turned out,stylish, fashionable, elegant, chic, dressy; Colloq got up ordressed to the nines, dressed to kill, swanky or swank, ritzy;Slang snazzy, nifty, spiffy, sharp, swell, classy: Tony looksvery dapper in his new Savile Row suit.

  Oxford

  Adj.

  Neat and precise, esp. in dress or movement.
  Sprightly.
  Dapperly adv. dapperness n. [ME f. MLG, MDu.dapper strong, stout]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X