• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bảng kê dữ liệu===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bảng dữ liệu=====...)
  Hiện nay (04:19, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng kê dữ liệu=====
  -
  =====bảng kê dữ liệu=====
  +
  -
   
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng dữ liệu=====
  -
  =====bảng dữ liệu=====
  +
  ::one-variable [[data]] [[table]]
  ::one-variable [[data]] [[table]]
  ::bảng dữ liệu một biến
  ::bảng dữ liệu một biến
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=data%20table data table] : National Weather Service
   

  Hiện nay

  Xây dựng

  bảng kê dữ liệu

  Kỹ thuật chung

  bảng dữ liệu
  one-variable data table
  bảng dữ liệu một biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X