• (Khác biệt giữa các bản)
  n (thêm nghĩa mới từ)
  Dòng 10: Dòng 10:
  ::[[deferred]] [[shares]]
  ::[[deferred]] [[shares]]
  ::cổ phần được chia lãi sau các cổ phần khác
  ::cổ phần được chia lãi sau các cổ phần khác
   +
  ::[[to]] [[defer]] [[a]] [[course]]
   +
  ::bảo lưu khóa học (tạm thời ngưng để quay lại học sau)
   +
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn quân dịch=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn quân dịch=====
  Dòng 24: Dòng 27:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====hoãn lại=====
  +
  =====hoãn lại=====
  =====trì hoãn=====
  =====trì hoãn=====
  Dòng 38: Dòng 41:
  =====V.=====
  =====V.=====
  =====Put off, postpone, delay, shelve, lay or put aside, adjourn,US table; Colloq Brit kick into touch: The judge has deferredhis decision.=====
  =====Put off, postpone, delay, shelve, lay or put aside, adjourn,US table; Colloq Brit kick into touch: The judge has deferredhis decision.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]

  04:53, ngày 30 tháng 7 năm 2008

  /dɪˈfɜr/

  Thông dụng

  Động từ

  Hoãn, trì hoãn, để chậm lại
  to defer a payment
  hoãn trả tiền
  deferred redpay
  (quân sự) phần lương giữ lại đến khi chết hay phục viên
  deferred shares
  cổ phần được chia lãi sau các cổ phần khác
  to defer a course
  bảo lưu khóa học (tạm thời ngưng để quay lại học sau)


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn quân dịch

  Nội động từ

  Theo, chiều theo, làm theo
  to defer to someone's wish
  làm theo ý muốn của ai
  to defer to someone's opinion
  chiều theo ý kiến của ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hoãn lại
  trì hoãn
  Tham khảo
  • defer : Corporateinformation
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Put off, postpone, delay, shelve, lay or put aside, adjourn,US table; Colloq Brit kick into touch: The judge has deferredhis decision.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X