• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bậc tự do===== == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bậc tự do===== =====các c...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bậc tự do=====
  +
  =====bậc tự do=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bậc tự do=====
  +
  =====bậc tự do=====
  -
  =====các cấp độ tự do (số các giá trị để có thể chọn lựa tự do)=====
  +
  =====các cấp độ tự do (số các giá trị để có thể chọn lựa tự do)=====
  -
  =====các mức độ của bậc tự do=====
  +
  =====các mức độ của bậc tự do=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=degrees%20of%20freedom degrees of freedom] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=degrees%20of%20freedom&submit=Search degrees of freedom] : amsglossary
  +
  -
  *[http://foldoc.org/?query=degrees%20of%20freedom degrees of freedom] : Foldoc
  +
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:30, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bậc tự do

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bậc tự do
  các cấp độ tự do (số các giá trị để có thể chọn lựa tự do)
  các mức độ của bậc tự do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X