• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´dendrait</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  16:05, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /´dendrait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá có dạng như cây, khoáng vật có dạng như cây
  Hình cây (trong khoáng vật)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  đenđrit

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  sợi nhánh, đọt nhánh, đuôi gai

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dạng nhánh cây

  Oxford

  N.

  A a stone or mineral with natural treelike or mosslikemarkings. b such marks on stones or minerals.
  Chem. acrystal with branching treelike growth.
  Zool. & Anat. abranching process of a nerve-cell conducting signals to a cellbody. [F f. Gk dendrites (adj.) f. dendron tree]

  Tham khảo chung

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên ngành

  hình cành cây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X