• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">ˈdɛpyəti</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'depjuti</font>'''/=====
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  05:42, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /'depjuti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được uỷ quyền, người thay quyền; người thay mặt, đại biểu, đại diện
  by deputy
  thay quyền, được uỷ quyền
  (trong danh từ ghép) phó
  deputy chairman
  phó chủ tịch
  Nghị sĩ
  Chamber of Deputies
  hạ nghị viện (ở Pháp)
  Người quản lý nhà trọ (cho người nghèo ở các nước tư bản)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đại biểu
  deputy delegate
  phó đại biểu
  đại diện
  nghị sĩ
  người được ủy quyền
  người quản lý nhà trọ
  người thay mặt
  phó

  Nguồn khác

  • deputy : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Substitute, replacement, surrogate, stand-in, reserve,proxy; agent, operative, representative, go-between,intermediary, spokesperson, spokesman, spokeswoman, delegate,ambassador, minister, emissary, envoy, legate, (papal) nuncio;Chiefly US alternate: She excused herself from the meeting,leaving her deputy in charge.

  Oxford

  N.

  (pl. -ies) 1 a person appointed or delegated to act foranother or others (also attrib.  : deputy manager).
  Polit. aparliamentary representative in certain countries, e.g. France.3 a coalmine official responsible for safety.
  Deputyship n. [ME var. ofDEPUTE n.]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X