• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thêm nghĩa)
  Dòng 10: Dòng 10:
  =====Tình trạng biển rút để lại đất bồi=====
  =====Tình trạng biển rút để lại đất bồi=====
   +
   +
  =====Sự sao nhãng, lơi là=====
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  14:50, ngày 12 tháng 1 năm 2009

  /,deri'lik∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ rơi, sự không nhìn nhận tới; tình trạng bỏ rơi, tình trạng không nhìn nhận tới; tình trạng vô chủ
  Như dereliction of duty
  Tình trạng biển rút để lại đất bồi
  Sự sao nhãng, lơi là

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khuyết điểm

  Oxford

  N.
  (usu. foll. by of) a neglect; failure to carry out one'sobligations (dereliction of duty). b an instance of this.
  The act or an instance of abandoning; the process of beingabandoned.
  A the retreat of the sea exposing new land. b theland so exposed. [L derelictio (as DERELICT)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X