• (Khác biệt giữa các bản)
  (thiết kế)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  [di'zain]
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  12:39, ngày 5 tháng 7 năm 2008

  [di'zain]

  Thông dụng

  Danh từ

  Đề cương, bản phác thảo, phác hoạ, đồ án
  the design of a machine
  bản đồ án thiết kế một cái máy
  the design of a book
  đề cương một quyển sách
  Ý muốn, ý định, dự định, dự kiến, mục đích; ý đồ, mưu đồ
  by (with) design
  với ý định; với mục đích; cố ý
  whether by accident or design
  vô tình hay hữu ý
  with a design to
  nhằm mục đích để
  to have designs on (against) somebody
  có mưu đồ ám hại ai
  Kế hoạch
  Cách sắp xếp, cách trình bày, cách trang trí
  a beautiful design of flowers
  cách cắm hoa đẹp mắt
  Kiểu, mẫu, loại, dạng
  cars of latest design
  xe ô tô kiểu mới nhất
  Khả năng sáng tạo (kiểu, cách trình bày...), tài nghĩ ra (mưu kế...); sự sáng tạo

  Ngoại động từ

  Phác hoạ, vẽ phác (tranh...), vẽ kiểu (quần áo, xe ô tô...), thiết kế, làm đồ án (nhà cửa), làm đề cương, phác thảo cách trình bày (sách, tranh ảnh (nghệ thuật))
  Có ý định, định, dự kiến, trù tính; có ý đồ, có mưu đồ
  to design to do (doing) something
  dự định làm việc gì
  we did not design this result
  chúng tôi không dự kiến kết quả thế này
  Chỉ định, để cho, dành cho
  this little sword was not designed for real fighting
  thanh gươm nhỏ bé này không phải là để chiến đấu thực sự

  Nội động từ

  Làm nghề vẽ kiểu, làm nghề xây dựng đồ án

  Hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu dạng

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  cách sắp xếp
  sự sáng tạo

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  bản thiết kê

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bản kế hoạch, thiết kế
  bản phác họa
  bản phác thảo
  bản vẽ phác

  Giải thích EN: To conceive and plan the construction of a building.

  Giải thích VN: Việc hình thành và lập kế hoạch công trình xây dựng một tòa nhà.

  hình vẽ
  cách trình bày
  cấu kết
  kết cấu
  kiểu
  apply design
  áp dụng kiểu thiết kế
  counterflow design
  kiểu thiết kế ngược dòng
  counterflow design
  thiết kế kiểu ngược dòng
  industrial design
  kiểu dáng công nghiệp
  interior design
  thiết kế kiểu nội thất
  shell-and-tube design
  kết đông kiểu ống chùm
  shell-and-tube design
  kết đông kiểu ống vỏ
  shell-and-tube design
  thiết kế (kết cấu) kiểu ống vỏ (ống chùm)
  shell-and-tube design
  thiết kế kiểu ống chùm
  shell-and-tube design
  thiết kế kiểu ống vỏ
  tire tread design
  kiểu gai của vỏ
  tread design
  kiểu hoa văn lốp xe
  tread design
  kiểu talông
  type design
  kiểu chữ
  kiểu dáng
  industrial design
  kiểu dáng công nghiệp
  dạng
  design according to deformed scheme
  thiết kế theo sơ đồ biến dạng
  design cam
  biến dạng thiết kế
  EDIF (electronicdesign interchange format)
  dạng thức trao đổi thiết kế điện tử
  industrial design
  kiểu dáng công nghiệp
  tubular design
  công trình dạng ống
  đề án
  đề cương
  đizain
  đồ án
  dự án
  lập đề án
  lập kế hoạch
  design of experiments
  lập kế hoạch thực nghiệm
  mẫu bố trí
  phác họa
  phác thảo
  phương án
  alternate design
  phương án thiết kế
  alternative design
  phương án thiết kế
  schematic design
  thiết kế phương án
  schematic design documents
  hồ sơ thiết kế phương án
  schematic design phase
  giai đoạn thiết kế phương án
  sự phác họa
  sự phác thỏa
  sự thiết kế
  computer-aided design (CAD)
  sự thiết kế bằng máy tính
  design engineer
  kỹ sư thiết kế
  file design
  sự thiết kế tập tin
  forms design
  sự thiết kế mẫu in
  functional design
  sự thiết kế chức năng
  job design
  sự thiết kế công việc
  landscape design
  sự thiết kế cảnh quan
  limit (load) design
  sự thiết kế giới hạn
  logical design
  sự thiết kế logic
  model method of design
  sự thiết kế (theo) mô hình
  modular design
  sự thiết kế theo môđun
  network design
  sự thiết kế mạng
  object-oriented design (OOD)
  sự thiết kế hướng đối tượng
  OOD (object-oriented design)
  sự thiết kế hướng đối tượng
  pavement design
  sự thiết kế mặt lát
  preliminary design
  sự thiết kế sơ bộ
  product design
  sự thiết kế sản phẩm
  program design
  sự thiết kế chương trình
  project design
  sự thiết kế đề án
  sidewalk design
  sự thiết kế mặt lát
  sidewalk design
  sự thiết kế vỉa hè (xây dựng đường)
  systems design
  sự thiết kế hệ thống
  two-stage design (practice)
  sự thiết kế (theo) hai giai đoạn
  work design
  sự thiết kế công việc
  sự tính toán
  design of shells
  sự tính toán vỏ mỏng
  flow line design
  sự tính toán dây chuyền
  mix design
  sự tính toán hỗn hợp
  thiết kế

  Giải thích EN: A scheme for the construction and ornamentation of a building, composed of plans, elevations, renderings, and other drawings.

  Giải thích VN: Sự phối hợp xây dựng và trang trí một tòa nhà bao gồm các kế hoạch, thực hiện hoàn thiện và các bản vẽ khác.

  acoustic design
  thiết kế âm
  acoustic quality design
  thiết kế chất lượng âm thanh
  AED (automaticengineering design)
  thiết kế kỹ thuật tự động hóa
  AHDL (analoghardware design language)
  ngôn ngữ thiết kế phần cứng tương tự
  alternate design
  phương án thiết kế
  alternate design
  thiết kế so sánh
  alternative design
  phương án thiết kế
  analog design
  thiết kế tương tự
  analog hardware design language (AHDL)
  ngôn ngữ thiết kế phần cứng tương tự
  application design process
  quy trình thiết kế phần mềm
  apply design
  áp dụng kiểu thiết kế
  architectural and planning preliminary design
  thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc
  architectural design
  bản thiết kế kiến trúc
  architectural design bureau
  phòng thiết kế kiến trúc
  architectural design criteria
  tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc
  architectural design practice
  thực hành thiết kế kiến trúc
  architectural design technique
  kỹ thuật thiết kế kiến trúc
  architectural part of design
  phần thiết kế kiến trúc
  automated engineering design (AED)
  thiết kế kỹ thuật tự động hóa
  automatic design program
  chương trình thiết kế tự động
  automatic design software
  chương trình thiết kế tự động
  automatic engineering design
  thiết kế công nghệ tự động
  automatic engineering design (AED)
  thiết kế kỹ nghệ tự động
  balanced design
  thiết kế cân bằng
  base design
  thiết kế cơ bản
  basic design criteria
  tiêu chuẩn thiết kế cơ bản
  basic design standard
  tiêu chuẩn thiết kế cơ bản
  basic design wind speed
  tốc độ gió thiết kế cơ bản
  basis (ofdesign)
  cơ sở thiết kế
  basis (ofdesign)
  nguyên tắc thiết kế
  Berkeley Design Technology (BDT)
  Công nghệ thiết kế Berkeley
  block design
  thiết kế khối
  body design
  thiết kế thùng xe
  branch design in-stitute
  viện thiết kế ngành
  bridge design
  thiết kế cầu
  building design
  thiết kế nhà
  building design
  thiết kế xây dựng
  building design adapted to local conditions
  thiết kế theo điều kiện địa phương
  building design adapted to local conditions
  thiết kế theo điều kiện thực
  cabin forward design
  thiết kế xe để cabin rộng
  cascade design
  thiết kế bậc thang
  catalogue of design documentation
  catalô đồ án thiết kế
  CDL (commondesign language)
  ngôn ngữ thiết kế chung
  CDL (ComputerDesign Language)
  ngôn ngữ thiết kế máy tính
  cellular design
  thiết kế ngăn
  channel design
  thiết kế kênh
  character design
  thiết kế ký tự
  chip design
  bản thiết kế chip
  choice of design solution
  sự chọn giải pháp thiết kế
  circuit design
  thiết kế mạch
  circulation design
  thiết kế về giao thông
  civic design
  thiết kế khu thị chính
  climatic design data
  dữ kiện thiết kế khí hậu
  code design
  thiết kế mã
  common design language (CDL)
  ngôn ngữ thiết kế chung
  compact design
  thiết kế compac
  compact design
  thiết kế compact [gọn]
  compact design
  thiết kế gọn
  competition design
  thiết kế dự thi
  competitive design
  cuộc thi thiết kế
  computer aided design
  thiết kế bằng máy tính
  Computer Aided Design & Drafting (CADD)
  thiết kế và dự thảo bằng máy tính
  computer aided design (CAD)
  thiết kế có máy tính hỗ trợ
  computer aided design (CAD)
  thiết kế được máy toán hỗ trợ
  computer aided design and drafting (CADD)
  thiết kế và vẽ bằng máy tính
  computer aided design and drafting (CADD)
  thiết kế và vẽ có máy tính hỗ trợ
  computer aided design and drafting-CADD
  thiết kế và vẽ bằng máy tính (CADD)
  Computer Aided Design-CAD
  thiết kế bằng máy tính (CAD)
  computer-aided design
  thiết kế bằng vi tính
  computer-aided design (CAD)
  sự thiết kế bằng máy tính
  Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture (CAD/CAM)
  Thiết kế bằng máy tính/Sản xuất được trợ giúp của máy tính
  conceptual design
  thiết kế khái niệm
  conceptual model design
  thiết kế mô hình khái niệm
  configuration design
  thiết kế cấu hình
  constant angle theory of arch dam design
  lý thuyết góc không đổi trong thiết kế đập vòm
  construction design
  thiết kế thi công
  constructional and engineering part of design
  phần thiết kế công nghệ thi công
  constructional design specifications
  tiêu chuẩn thiết kế xây dựng
  constructional part of design
  phần thiết kế thi công
  contents of design documents
  hồ sơ tài liệu thiết kế
  contract design
  thiết kế kỹ thuật
  control design
  thiết kế điều khiển
  conventional design
  thiết kế thông thường
  counterflow design
  kiểu thiết kế ngược dòng
  counterflow design
  thiết kế kiểu ngược dòng
  dam design
  thiết kế đập
  data design
  thiết kế dữ liệu
  DCDL (digitalcontrol design language)
  ngôn ngữ thiết kế điều khiển số
  DCE (digitalcontrol design language)
  thiết kế kết thúc mạch dữ liệu
  decorative design
  thiết kế trang trí
  definitive design
  thiết kế chính thức
  design (ofcompetition)
  thiết kế dự thi
  design (ofconcrete mix)
  thiết kế hỗn hợp bê tông
  design (ofhydraulic works)
  thiết kế công trình thủy lợi
  design (ofmetallic structures)
  thiết kế kết cấu kim loại
  design (ofstructural concrete)
  thiết kế kết cấu bê tông
  design a program
  thiết kế một chương trình
  design according to deformed scheme
  thiết kế theo sơ đồ biến dạng
  design activity
  hoạt động thiết kế
  design aid
  phương tiện thiết kế
  Design Automation Standards Subcommittee (DASS)
  tiểu ban tiêu chuẩn tự động hóa thiết kế
  design bureau
  cơ quan thiết kế
  design bureau
  phòng thiết kế
  design cam
  biến dạng thiết kế
  design capacity
  công suất thiết kế
  design center
  trung tâm thiết kế
  design characteristics
  đặc trưng thiết kế
  design class of road
  cấp thiết kế của đường
  design class of road
  loại thiết kế của đường
  design conception
  giải pháp thiết kế
  design conditions
  điều kiện thiết kế
  design content
  nội dung thiết kế
  design contour line
  đường đồng mức thiết kế
  design contract
  hợp đồng thiết kế
  design cost
  chi phí thiết kế
  design criteria
  chỉ tiêu thiết kế
  design criteria
  chuẩn số thiết kế
  design criteria
  tiêu chuẩn thiết kế
  design criterion
  chuẩn cứ thiết kế
  design criterion
  tiêu chí thiết kế
  design cycle
  chu trình thiết kế
  design data
  dữ liệu thiết kế
  design data
  số liệu thiết kế
  Design Data Sheet (DDS)
  trang dữ liệu thiết kế
  design decision
  giải pháp thiết kế
  design department
  phòng thiết kế
  design development
  thiết kế kỹ thuật
  design development
  triển khai thiết kế
  design development (landscaping)
  phát triển thiết kế (cảnh quan)
  design discharge
  lưu lượng thiết kế
  design discharge
  kích thước thiết kế
  design document
  hồ sơ thiết kế
  design document
  tài liệu thiết kế
  design drawing
  bản vẽ thiết kế
  design drawing
  sự vẽ thiết kế
  design engineer
  kỹ sư thiết kế
  Design Engineering Services (DES)
  các dịch vụ kỹ thuật thiết kế
  design error failure
  sai sót thiết kế
  design evaluation
  đánh giá thiết kế
  design experiment
  kinh nghiệm thiết kế
  design factor
  hệ số thiết kế an toàn
  design feature
  đặc điểm thiết kế
  design flood
  lũ thiết kế
  design flood for bridge scour
  lũ thiết kế xói cầu
  design flood frequency
  tần suất lũ thiết kế
  design flood level
  mực nước lũ thiết kế
  design flow
  lưu lượng thiết kế
  design flow
  dòng chảy thiết kế
  Design For Assembly (DFA)
  thiết kế để lắp ráp
  design force
  lực thiết kế
  design frequency
  tần suất thiết kế
  design fundamentals
  cơ sở thiết kế
  design head
  chiều cao thiết kế
  design head
  cột áp thiết kế
  design heating load
  hệ số thiết kế nhiệt
  design in real time
  thiết kế trong thời gian thực
  design input
  đầu vào thiết kế
  design inspection
  thanh tra thiết kế
  design institute
  viện thiết kế
  design lane
  làn xe thiết kế
  design length
  chiều dài thiết kế
  design life
  độ bền thiết kế
  design life
  tuổi thọ thiết kế
  design line
  đường thiết kế
  design load
  phụ tải thiết kế
  design load
  tải thiết kế
  design loads
  sự nạp thiết kế
  design mode
  chế độ thiết kế
  design modeling
  mô hình thiết kế
  design notes
  ghi chú thiết kế
  design of dam
  thiết kế đập
  design of experiments
  thiết kế thí nghiệm
  design of hydraulic works
  thiết kế công trình thủy lợi
  design office
  cơ quan thiết kế
  design office
  văn phòng thiết kế
  design pattern
  mẫu thiết kế
  design period
  chu kỳ thiết kế
  design period
  thời kỳ thiết kế
  design phase
  giai đoạn thiết kế
  design policy
  quan điểm thiết kế
  design position
  vị trí thiết kế
  design practice
  quy trình thiết kế
  design preliminary studies
  sự khảo sát thiết kế
  design pressure
  áp suất thiết kế
  Design Quality Test (DQT)
  thử chất lượng thiết kế
  design recurrence interval
  tần suất thiết kế
  design reference
  tần suất thiết kế
  design refusal
  độ chối thiết kế
  design review
  sự duyệt thiết kế
  design rules checking
  kiểm tra quy tắc thiết kế
  design schedule
  lịch biểu thiết kế
  design scheme
  giải pháp thiết kế
  design scheme
  sơ đồ thiết kế
  design section
  mặt cắt thiết kế
  design size
  kích thước thiết kế
  design slenderness ratio
  độ mảnh thiết kế
  design span
  khẩu độ thiết kế
  design specification
  quy phạm thiết kế
  design specification
  tiêu chuẩn thiết kế
  design specifications
  đặc tả thiết kế
  design specifications
  tiêu chuẩn thiết kế
  design speed
  tốc độ thiết kế
  design speed classification of the road
  phân loại tốc độ thiết kế của đường
  design standard
  quy phạm thiết kế
  design standards
  tiêu chuẩn thiết kế
  design storm
  lượng mưa thiết kế
  design strength
  cường độ thiết kế
  design strength
  độ bền thiết kế
  design stress
  ứng suất thiết kế
  design system
  hệ thống thiết kế
  design technology
  qui trình thiết kế
  design temperature
  nhiệt độ thiết kế
  design time
  thời gian thiết kế
  design value
  giá trị thiết kế
  design variable
  biến số thiết kế
  design velocity
  vận tốc thiết kế
  design volume
  lưu lượng thiết kế
  design water deep
  chiều sâu nước thiết kế
  design water discharge
  lưu lượng thiết kế
  design water level
  mực nước thiết kế
  design weight
  trọng lượng thiết kế
  design wind
  lực gió thiết kế
  design work
  công tác thiết kế
  design work cost estimated
  giá dự toán thiết kế
  design work planning
  sự tổ chức thiết kế
  detail design
  thiết kế chi tiết
  detailed design
  thiết kế thi công
  digital control design language (DCDL)
  ngôn ngữ thiết kế điều khiển số
  dike design
  thiết kế đê
  DLRT (designin real time)
  thiết kế trong thời gian thực
  earthquake design
  thiết kế động đất
  earthquake resistant design
  thiết kế chống động đất
  economic design
  tính toán thiết kế
  EDIF (electronicdesign interchange format)
  dạng thức trao đổi thiết kế điện tử
  elastic design
  thiết kế đàn hồi
  elastic design spectrum
  phổ thiết kế đàn hồi
  electrical engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật điện
  Electronic Design Automation (EDA)
  tự động hóa thiết kế điện tử
  Engineering Computer Aided Design (ECAD)
  kỹ thuật thiết kế nhờ máy tính
  engineering design bureau
  phòng thiết kế kỹ thuật
  Engineering Design System (EDS)
  hệ thống thiết kế kỹ thuật
  estimated design load
  tải trọng thiết kế ước tính
  exit design mode
  thoát khỏi chế độ thiết kế
  fail-safe design
  thiết kế tự an toàn
  FDR (finaldesign review)
  sự duyệt lại thiết kế cuối cùng
  file design
  sự thiết kế tập tin
  filter design
  thiết kế bộ lọc
  final design
  thiết kế cuối cùng
  final design review (FDR)
  sự duyệt lại thiết kế cuối cùng
  flexible pavement design standard
  quy phạm thiết kế áo đường mềm
  forms design
  sự thiết kế mẫu in
  foundation design
  thiết kế móng
  functional design
  sự thiết kế chức năng
  general principles of the design
  các nguyên tắc chung về thiết kế
  graphical design
  thiết kế bằng đồ thị
  heading sheet of design drawings
  khung tên của bản vẽ thiết kế
  Hybrid Network Design System (HNDS)
  hệ thống thiết kế mạng hỗn hợp
  hydraulic design
  thiết kế thủy lực
  illumination design
  thiết kế chiếu sáng
  individual design
  thiết kế cá biệt
  indoor design
  thiết kế nội thất
  inflow design flood
  lũ thiết kế đến (hồ chứa)
  instructional design
  thiết kế lệnh
  Instructional Systems Design (ISD)
  thiết kế các hệ thống huấn luyện
  insulated design
  thiết kế cách nhiệt
  Integrated environmental design (IED)
  Thiết kế môi trường nhất thể (IED)
  Interactive Design and Engineering (IDE)
  Thiết kế và Kỹ thuật tương tác
  Interface Definition/Design Language (IDL)
  Ngôn ngữ định nghĩa / Thiết kế giao diện
  Interface Design Tool (IDT)
  công cụ thiết kế giao diện
  interior design
  thiết kế kiểu nội thất
  interior design
  thiết kế nội thất
  intersection design
  thiết kế đường giao nhau
  investigation and design company
  công ty khảo sát thiết kế
  investigation and Design institute
  viện khảo sát thiết kế
  investigation and design work
  công tác khảo sát và thiết kế
  item design
  thiết kế mục
  job design
  sự thiết kế công việc
  Joint Application Design (JAD)
  thiết kế ứng dụng chung
  KADS (knowledgeanalysis and design system)
  hệ thống phân tích và thiết kế tri thức
  keyboard design
  thiết kế bàn phím
  knowledge analysis and design system (KADS)
  hệ thống phân tích và thiết kế tri thức
  landscape design
  sự thiết kế cảnh quan
  Landscape Design
  thiết kế cảnh quan
  leading design institute
  viện thiết kế chủ đạo
  leading design institute
  viện thiết kế đầu ngành
  leakproof design
  thiết kế kín
  level-sensitive scan design
  thiết kế quét nhạy mức
  limit (load) design
  sự thiết kế giới hạn
  logic design
  bản thiết kế logic
  logic design
  thiết kế logic
  logic design
  thiết kế lôgic
  logic design language
  ngôn ngữ thiết kế lôgic
  logical design
  sự thiết kế logic
  LRFD methodology = the Load and Resistance Factor Design
  thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng
  LSSD (level-sensitive scan design)
  thiết kế quét nhạy mức
  M-design core barrel
  thùng thiết kế theo hình chữ M
  machine design
  thiết kế máy móc
  Manufacturing and Automated Design Engineering (MADE)
  kỹ thuật sản xuất và thiết kế tự động
  maximum design speed
  tốc độ thiết kế cực đại
  mechanical and process engineering part of design
  phần thiết kế công nghệ
  mechanical design
  bản thiết kế cơ khí
  mechanical design
  thiết kế cơ khí
  member design
  thiết kế cấu kiện
  menu design
  thiết kế thực đơn
  mix design
  thiết kế cấp phối
  mock-up method of design
  phương pháp thiết kế theo mô hình
  model method of design
  sự thiết kế (theo) mô hình
  modular design
  sự thiết kế theo môđun
  modular design
  thiết kế lắp ráp
  modular design
  thiết kế theo module
  modular design
  thiết kế theo môđun
  modular design method
  phương pháp thiết kế theo môđun
  Multi Network Design System (MNDS)
  hệ thống thiết kế đa mạng
  multishell construction (design)
  thiết kế nhiều vỏ
  multishell design
  thiết kế nhiều vỏ
  network design
  bản thiết kế mạng
  network design
  sự thiết kế mạng
  network design
  thiết kế mạng
  Network Tools for Design (NTD)
  các công cụ mạng cho thiết kế
  Object Oriented Analysis and Design (OOAD)
  phân tích và thiết kế định hướng đối tượng
  object-oriented analysis and design (OOAD)
  phân tích và thiết kế hướng đối tượng
  object-oriented design (OOD)
  bản thiết kế hướng đối tượng
  object-oriented design (OOD)
  sự thiết kế hướng đối tượng
  one-off-design
  thiết kế độc nhất
  OOAD (object-oriented analysis and design)
  phân tích và thiết kế hướng đối tượng
  OOD (object-oriented design)
  bản thiết kế hướng đối tượng
  OOD (object-oriented design)
  sự thiết kế hướng đối tượng
  OOSD (object-oriented structured design)
  thiết kế cấu trúc hướng đối tượng
  outdoor design conditions
  điều kiện thiết kế ngoài nhà
  part of design
  chi tiết thiết kế
  pavement design
  sự thiết kế mặt lát
  pavement design
  thiết kế vỉa hè (xây dựng đường)
  PDL (Programdesign language)
  ngôn ngữ thiết kế chương trình
  PDR (preliminarydesign review)
  sự xem xét thiết kế sơ bộ
  Physical Design (PD)
  thiết kế vật lý
  planning and design
  quy hoạch và thiết kế
  plastic limit design
  thiết kế theo giới hạn dẻo
  preliminary design
  sự thiết kế sơ bộ
  preliminary design data
  tài liệu gốc để thiết kế
  probabilistic design
  thiết kế theo xác suất
  process design specifications
  tiêu chuẩn thiết kế công nghệ
  product design
  sự thiết kế sản phẩm
  production design
  thiết kế công nghệ
  program design
  sự thiết kế chương trình
  program design
  thiết kế chương trình
  program design language
  ngôn ngữ thiết kế chương trình
  program design language (PDL)
  ngôn ngữ thiết kế chương trình
  Programming Language Design and Implementation (PLDI)
  thiết kế và cài đặt ngôn ngữ lập trình
  project design
  sự thiết kế đề án
  project design abstract
  hồ sơ thiết kế
  project under design
  công trình đang thiết kế
  Quantum Network Design (QND)
  thiết kế mạng lượng tử
  rapid design method
  phương pháp thiết kế nhanh
  reactor design
  thiết kế lò phản ứng
  recommendations for design
  bản chỉ dẫn thiết kế
  recommendations for design
  quy trình thiết kế
  reconnaissance and design work
  công tác khảo sát thiết kế
  reserve of design work
  dự trữ (công tác) thiết kế
  reservoir design flood
  lũ thiết kế hồ chứa
  reservoir regulation by control project design flood
  sự điều tiết hồ bằng khống chế lũ thiết kế
  reusable design
  thiết kế sử dụng lại
  road design
  thiết kế đường
  robot design
  thiết kế rô bốt
  Rural Area Network Design (RAND)
  thiết kế mạng khu vực nông thôn
  sample design
  thiết kế mẫu
  sanitary engineering part of design
  phần thiết kế kỹ thuật vệ sinh
  schematic design
  thiết kế phương án
  schematic design documents
  hồ sơ thiết kế phương án
  schematic design phase
  giai đoạn thiết kế phương án
  screen design aid (SDA)
  trợ giúp thiết kế màn hình
  SDA (screendesign aid)
  trợ giúp thiết kế màn hình
  seismic design
  thiết kế chịu động đất
  seismic design
  thiết kế động đất
  seismic design intensity
  cường độ thiết kế động đất
  series of standard design
  bộ thiết kế điển hình
  series of standard design
  tập thiết kế điển hình
  sewer design
  thiết kế cống
  shell-and-tube design
  thiết kế (kết cấu) kiểu ống vỏ (ống chùm)
  shell-and-tube design
  thiết kế kiểu ống chùm
  shell-and-tube design
  thiết kế kiểu ống vỏ
  sidewalk design
  sự thiết kế mặt lát
  sidewalk design
  sự thiết kế vỉa hè (xây dựng đường)
  single-compressor design
  thiết kế một máy nén
  single-stage design
  thiết kế (kết cấu) một cấp
  single-stage design
  thiết kế một cấp
  sketch design
  thiết kế sơ phác
  software design
  thiết kế phần mềm
  space design
  thiết kế không gian
  specification for flexible pavement design
  quy trình thiết kế áo đường mềm
  spillway design flood
  lũ thiết kế đập tràn
  standard design
  thiết kế điển hình
  standard design
  thiết kế tiêu chuẩn
  standard design code number
  số kí hiệu thiết kế điển hình
  standard design conception
  giải pháp thiết kế điển hình
  standardized construction design institue
  viện thiết kế điển hình
  state design institute
  viện thiết kế nhà nước
  step by step design
  thiết kế từng bước
  step by step design
  thiết kế từng giai đoạn
  step-by-step design
  thiết kế từng bước một
  strength design
  thiết kế theo cường độ
  structural design
  thiết kế xây dựng
  Structural design Language (ProgrammingLanguage) (STRUDL)
  Ngôn ngữ thiết kế theo cấu trúc (Ngôn ngữ lập trình)
  structural part of design
  phần thiết kế kết cấu
  structured design
  thiết ké có cấu trúc
  structured design
  thiết kế có cấu trúc
  structured design
  thiết kế theo cấu trúc
  Structured Logic Design (SLD)
  thiết kế logic theo cấu trúc
  system design
  thiết kế hệ
  systems design
  sự thiết kế hệ thống
  tank design
  thiết kế bể dầu
  technical design of the receiving equipment
  thiết kế kỹ thuật thiết bị thu
  Technology, Entertainment, Design (TED)
  công nghệ, giải trí, thiết kế
  the 10% exceeding design water level
  mức nước thiết kế vượt quá 10%
  the 100-year design flood discharge
  lưu lượng lũ thiết kế 100 năm
  theory and design
  lý thuyết và thiết kế
  title sheet of design drawing
  khung tên của bảng vẽ thiết kế
  tool design
  thiết kế công cụ
  top-down design
  thiết kế từ trên xuống
  two-stage design
  thiết kế hai cấp
  two-stage design (practice)
  sự thiết kế (theo) hai giai đoạn
  typical design
  thiết kế điển hình
  typical design
  thiết kế tiêu chuẩn
  typology of design conceptions
  điển hình luận giải pháp thiết kế
  typology of design solution
  điển hình luận giải pháp thiết kế
  ultimate-load design
  thiết kế tải tối đa
  uncompleteness of design work
  sự chưa hoàn thành của thiết kế
  unit design
  thiết kế đơn nguyên
  User Interface Design Environment (UIDE)
  môi trường thiết kế giao diện người sử dụng
  variable part of standard design
  phần thay đổi của thiết kế điển hình
  work design
  sự thiết kế công việc
  working design
  bản thiết kế thi công
  working design
  thiết kế thi công
  zonal design institute
  viện thiết kế vùng
  tính toán
  concrete mix design
  tính toán trộn bê tông
  design assumption
  giả thiết tính toán
  design bridge span
  nhịp tính toán của cầu
  design capacity
  công suất tính toán
  design capacity
  sức chứa tính toán
  design characteristics
  đặc trưng tính toán
  design chart
  bảng tính toán
  design coefficient
  hệ số tính toán
  design data
  số liệu tính toán
  design deflection
  độ võng tính toán
  design diagram
  đồ thị tính toán
  design discharge
  lưu lượng tính toán
  design eccentricity
  tâm sai tính toán
  design flood
  lũ tính toán
  design flow hydrograph
  đường dòng chảy tính toán
  design force
  lực tính toán
  design formula
  công thức tính toán
  design head
  cột nước tính toán
  design heat flow
  dòng nhiệt tính toán
  design humidity
  độ ẩm tính toán
  design length
  chiều dài tính toán
  design light opening area
  diện tích lỗ cửa tính toán
  design limitation
  giới hạn tính toán
  design limits
  giới hạn tính toán
  design load
  tải trọng tính toán
  design load
  tải tính toán
  design loading
  tải trọng tính toán
  design loads
  sự nạp tính toán
  design module
  môdun tính toán
  design of quantity waste water
  lượng nước thải tính toán
  design of shells
  sự tính toán vỏ mỏng
  design pressure
  áp suất tính toán
  design resistance
  điện trở tính toán
  design resistance
  sức bền tính toán
  design scheme
  sơ đồ tính toán
  design section
  mặt cắt tính toán
  design service life
  tuổi thọ tính toán
  design sheet
  biểu mẫu tính toán
  design span
  nhịp tính toán
  design speed
  tốc độ tính toán
  design stress
  ứng suất tính toán
  design system
  hệ tính toán
  design table
  bảng tính toán
  design temperature difference
  hiệu nhiệt độ tính toán
  design temperature split
  hiệu nhiệt độ tính toán
  design thickness
  độ dày tính toán
  design value
  giá trị tính toán
  design width of traffic lane
  chiều rộng tính toán làn xe chạy
  economic design
  tính toán thiết kế
  energy design
  tính toán năng lượng
  engineering geologic design
  tính toán địa chất công trình
  engineering hydraulic design
  tính toán thủy lực công trình
  engineering hydrologic design
  tính toán thủy văn công trình
  flow line design
  sự tính toán dây chuyền
  foundation design
  tính toán nền móng
  hydraulic design
  tính toán thủy lực
  hydrologic design
  tính toán thủy văn
  lateral force design
  tính toán lực ngang
  load design
  tính toán phụ tải
  mix design
  sự tính toán hỗn hợp
  piping design diagram
  sơ đồ tính toán đường ống
  principal design sections
  các mặt cắt tính toán chính
  reservoir design flood
  lưu lượng tính toán ngập tràn
  run off design
  tính toán dòng chảy
  settlement design
  tính toán độ lún
  variational design method
  phưong pháp tính toán biến phân
  variational method of design
  phưong pháp tính toán biến phân
  vẽ phác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bản thiết kế
  bảng thiết kế
  design for advertisement
  bảng thiết kế quảng cáo
  sự thiết kế (mẫu hàng)
  thiết kế
  alternative design project
  phương án thiết kế so sánh
  civil design
  thiết kế công trình xây dựng
  computer-aided design
  sự thiết kế bằng máy tính
  design assignment
  chỉ định thiết kế
  Design Centre
  Trung tâm Thiết kế
  design conditions
  điều kiện thiết kế
  design cost
  phí tổn thiết kế
  design criteria
  tiêu chuẩn thiết kế
  design data
  số liệu thiết kế
  design fees
  phí thiết kế đồ án
  design for advertisement
  bảng thiết kế quảng cáo
  design group
  nhóm thiết kế
  design house
  công ty thiết kế
  design of experiment
  thiết kế thử nghiệm
  design of product
  thiết kế sản phẩm
  design organization
  đơn vị thiết kế
  design procedure
  phương pháp thiết kế
  design procedure
  trình tự thiết kế
  design ratio
  hệ số thiết kế
  design review
  thẩm tra thiết kế
  design right
  bản quyền thiết kế
  design section
  tổ thiết kế
  design service
  dịch vu thiết kế
  design stage
  giai đoạn thiết kế
  design standard
  tiêu chuẩn thiết kế
  design work
  công việc thiết kế
  engineering design review
  thẩm tra thiết kế công trình
  experimental design
  thiết kế thử nghiệm
  industrial design
  thiết kế (sản phẩm) công nghiệp
  layout design
  sự thiết kế bố cục quảng cáo
  layout design of integrated circuits
  thiết kế bố trí mạch tích hợp
  luxuriant in design
  thiết kế hoa mỹ
  package design
  thiết kế bao bì
  professional design
  thiết kế chuyên nghiệp
  professional design
  thiết kế chuyên viên (quảng cáo)
  quality of design
  chất lượng thiết kế
  registered design
  thiết kế đã đăng ký
  registered design
  thiết kế đăng ký, mẫu đăng ký
  system design
  thiết kế hệ thống
  total design team
  toán tổng thiết kế

  Nguồn khác

  • design : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Plan, draw up, think of, conceive of, contemplate, devise,lay out, visualize, envisage, envision, sketch (out), pattern,set up: The building was originally designed as thecentre-piece for a whole new development. 2 plan, sketch (out),delineate, outline, draft, work or map or block out, lay out,devise, invent, contrive, create, conceive, originate, think up,develop, organize, frame, shape, mould, forge, make, construct,form, fashion: John Smithers has designed a new sales strategyfor the company.
  Sketch, draft, lay out, draw; form, devise:Who designed the company's new logo?
  Intend, mean, plan;purpose, destine; scheme, plot: The building was originallydesigned to be a school. The book was designed for children.
  N.
  Plan, scheme, conception, study, project, proposal,undertaking, enterprise; blueprint, pattern, chart, diagram,layout, map, drawing, draft, sketch, model, prototype: Thegrand design for rebuilding the city was not approved.
  Form,shape, configuration, pattern, style, motif, format, layout,make-up, delineation, arrangement, organization, composition,structure, construction: I don't much care for her new designof my monogram.
  Aim, purpose, intention, objective, object,goal, point, target, intent: My design had been to go at onceto London.
  Designs. plot, intrigue, stratagem, cabal,conspiracy, conniving, manipulation, connivance, evil intent orintentions: His designs against me have borne bitter fruit.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A a preliminary plan or sketch for the makingor production of a building, machine, garment, etc. b the artof producing these.
  A scheme of lines or shapes forming apattern or decoration.
  A plan, purpose, or intention.
  Athe general arrangement or layout of a product. b anestablished version of a product (one of our most populardesigns).
  V.
  Tr. produce a design for (a building,machine, picture, garment, etc.).
  Tr. intend, plan, orpurpose (the remark was designed to offend; a course designedfor beginners; designed an attack).
  Absol. be a designer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X