• (Khác biệt giữa các bản)
  (sưả nghiã)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====(ngôn ngữ học) lịch lại=====
  +
  =====(ngôn ngữ học) lịch đại=====
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 17: Dòng 17:
  =====Diachronically adv. diachronism n. diachronistic adj.diachronous adj. diachrony n. [F diachronique (as DIA-,CHRONIC)]=====
  =====Diachronically adv. diachronism n. diachronistic adj.diachronous adj. diachrony n. [F diachronique (as DIA-,CHRONIC)]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  06:18, ngày 1 tháng 10 năm 2008

  /¸daiə´krɔnik/

  Thông dụng

  Cách viết khác diachronical

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) lịch đại

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  Linguistics etc. concerned with the historical developmentof a subject (esp. a language) (opp. SYNCHRONIC).
  Diachronically adv. diachronism n. diachronistic adj.diachronous adj. diachrony n. [F diachronique (as DIA-,CHRONIC)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X