• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác dietician =====Như dietician===== == Từ điển Y học== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng==...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 11:
  == Y học==
  == Y học==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng=====
  +
  =====bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng=====
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====(also dietician) an expert in dietetics.=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=dietitian dietitian] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=dietitian dietitian] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:25, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác dietician

  Như dietician

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X