• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  =====thất vọng=====
  =====thất vọng=====
   +
  =====[[He]] [[makes]] [[me]] [[disappointed]] [[very]] [[much]].=====
   +
  ::Anh ấy làm tôi thất vọng quá nhiều.
   +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  14:54, ngày 16 tháng 6 năm 2010

  Thông dụng

  Tính từ

  thất vọng
  He makes me disappointed very much.
  Anh ấy làm tôi thất vọng quá nhiều.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X