• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''v. <font color="red">dɪsˈtʃɑrdʒ ;</font> n. <font color="red">ˈdɪstʃɑrdʒ , dɪsˈtʃɑrdʒ</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  =====/'''v. <font color="red">dɪsˈtʃɑrdʒ ;</font> n. <font color="red">ˈdɪstʃɑrdʒ , dɪsˈtʃɑrdʒ</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  Dòng 65: Dòng 63:
  === Điện lạnh===
  === Điện lạnh===
  -
  =====sự phóng điển=====
  +
  =====sự phóng điện=====
   +
   
  === Điện===
  === Điện===
  =====sự tháo xả=====
  =====sự tháo xả=====

  03:23, ngày 22 tháng 2 năm 2010

  /v. dɪsˈtʃɑrdʒ ; n. ˈdɪstʃɑrdʒ , dɪsˈtʃɑrdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dỡ hàng, sự bốc dỡ (hàng)
  Sự nổ súng, sự phóng điện, sự bắn ra (tên lửa, mũi tên...)
  Sự đuổi ra, sự thải hồi (người làm); sự tha, sự thả (người tù); sự cho ra, sự cho về (người bệnh); sự giải tán, sự giải ngũ (quân đội)
  to get one's discharge
  bị đuổi ra, bị thải về
  Sự tuôn ra, sự tháo ra, sự tiết ra, sự bốc ra, sự đổ ra, sự chảy ra
  Sự chảy mủ
  Sự trả hết, sự thanh toán (nợ nần); sự làm xong, sự hoàn thành, sự thực hiện (nhiệm vụ...)
  Sự tẩy màu; thuốc tẩy màu, dung dịch tẩy màu
  (kỹ thuật) sự phóng điện; sự tháo điện (ắc quy)
  Sự tha miễn, sự miễn trừ; (pháp lý) sự tuyên bố tha; giấy chứng nhận tha miễn, giấy chứng nhận miễn trừ

  Ngoại động từ

  Dỡ (hàng); dỡ hàng (tàu thuỷ...)
  Nổ (súng); phóng (tên lửa...); bắn (mũi tên...)
  Đuổi ra, thải hồi (người làm), tha, thả (người tù); cho ra, cho về (người bệnh); giải tán, giải ngũ (quân đội)
  Tuôn ra, tháo ra, tiết ra, bốc ra, đổ ra, chảy ra
  to discharge a torrent of abuse
  tuôn ra một tràng những lời chửi rủa, chửi tới tấp
  chimney discharges smoke
  ống lò sưởi nhả khói ra
  wound discharges matter
  vết thương chảy mủ
  stream discharges itself into a river
  dòng suối đổ vào sông
  Trả hết, thanh toán (nợ nần); làm xong, hoàn thành (nhiệm vụ...)
  Làm phai (màu); tẩy (vải)
  Phục quyền (người vỡ nợ)
  (kỹ thuật) phóng điện (ắc quy)
  (pháp lý) huỷ bỏ (bản án)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Khẳng định số tiền đòi thanh toán

  Cơ - Điện tử

  Sự tháo, sự xả, sự dỡ tải, sự phóng điện, dỡtải, tháo, xả

  Điện lạnh

  sự phóng điện

  Điện

  sự tháo xả

  Điện lạnh

  trút tải

  Kỹ thuật chung

  bốc dỡ
  công suất
  hủy bỏ
  lưu lượng
  agreed compensation discharge
  lưu lượng bù có ích
  air discharge
  lưu lượng gió
  annual discharge
  lưu lượng hàng năm
  artesian discharge
  lưu lượng giếng phun
  assured discharge
  lưu lượng bảo đảm
  available discharge
  lưu lượng có giá trị
  average discharge
  lưu lượng trung bình
  average mean monthly discharge
  lưu lượng trung bình tháng
  bankfull discharge
  lưu lượng lên bãi
  bankfull discharge
  lưu lượng sông mùa lũ
  bed building discharge
  lưu lượng tạo dòng chảy
  bottom discharge
  lưu lượng chân lũ
  bottom discharge
  lưu lượng phù sa đáy
  calculated discharge
  lưu lượng tính toán
  catastrophic discharge
  lưu lượng tai biến
  central discharge
  lưu lượng (ở) trung tâm
  coefficient (ofdischarge)
  hệ số lưu lượng
  coefficient of discharge through orifice
  hệ số lưu lượng lỗ thoát nước
  constant discharge
  lưu lượng ổn định
  controlled discharge
  lưu lượng đã điều tiết
  crest discharge
  lưu lượng đỉnh lũ
  critical discharge
  lưu lượng tới hạn
  daily discharge
  lưu lượng ngày
  dependable discharge
  lưu lượng bảo đảm
  design discharge
  lưu lượng thiết kế
  design discharge
  lưu lượng tính toán
  design water discharge
  lưu lượng thiết kế
  designed full supply discharge
  lưu lượng lớn nhất bình thường
  discharge (ofpump)
  lưu lượng máy bơm
  discharge anomaly
  dị thường lưu lượng
  discharge capacity
  lưu lượng kênh
  discharge capacity
  lưu lượng máy bơm
  discharge coefficient
  hệ số lưu lượng
  discharge curve
  đường cong lưu lượng
  discharge diagram
  biểu đồ lưu lượng
  discharge hydrograph
  biểu đồ lưu lượng
  discharge hydrograph
  đường cong lưu lượng
  discharge hydrograph
  đường lưu lượng
  discharge line
  đường lưu lượng
  discharge of canal
  lưu lượng kênh
  discharge of intake
  lưu lượng cống lấy nước
  discharge of intake
  lưu lượng sông chính
  discharge of main stream
  lưu lượng sông
  discharge of river
  lưu lượng sông
  discharge of river
  lưu lượng sông ngòi
  discharge of river
  lưu lượng dòng rắn
  discharge of solid
  lưu lượng dòng rắn
  discharge of spillway
  lưu lượng đập tràn
  discharge of tributary
  lưu lượng sông nhánh
  discharge of trunk
  lưu lượng dòng chảy chính
  discharge rating
  sự đo lưu lượng
  discharge regime
  chế độ lưu lượng
  discharge water intensity
  lưu lượng nước đơn vị
  distribution of discharge
  sự phân bố lưu lượng
  diversion discharge
  lưu lượng dẫn dòng
  division (ofdischarge)
  sự phân bố lưu lượng
  dominant discharge
  lưu lượng khống chế
  drawdown (ofthe water level by high discharge)
  sự hạ thấp mực nước do lưu lượng lớn
  dry weather discharge
  lưu lượng mùa khô
  dry weather discharge
  lưu lượng nước mùa khô
  effective discharge
  lưu lượng làm việc
  effective discharge
  lưu lượng thực
  emergency flood discharge
  lưu lượng lũ bất thường
  equilibrium well discharge
  lưu lượng giếng cân bằng
  estimated discharge
  lưu lượng dự đoán
  estimated discharge
  lưu lượng tính toán
  evaporation discharge
  lưu lượng bốc hơi
  excess discharge
  lưu lượng thừa
  extraordinary discharge
  lưu lượng đột xuất
  extraordinary discharge
  lưu lượng gia cường
  extrapolated discharge
  lưu lượng ngoại suy
  firm discharge
  lưu lượng bảo đảm
  firm discharge
  lưu lượng ổn định
  fixed rate discharge
  lưu lượng ổn định
  flood discharge
  lưu lượng lũ
  flood discharge
  lưu lượng nước lũ
  flood discharge
  lưu lượng triều lên
  flood peak discharge
  lưu lượng đỉnh lũ
  flood water discharge
  lưu lượng lũ
  flood water discharge
  lưu lượng mùa lũ
  flow discharge
  lưu lượng dòng chảy
  free flow discharge
  lưu lượng trong lòng dẫn hở
  groundwater discharge
  lưu lượng nước ngầm
  guaranteed discharge
  lưu lượng bảo đảm
  high water discharge
  lưu lượng mùa lũ
  high water discharge
  lưu lượng triều lên
  highest discharge
  lưu lượng lớn nhất
  historic discharge
  lưu lượng lũ lịch sử
  hydraulic discharge
  lưu lượng nước
  hypercritical discharge
  lưu lượng siêu tới hạn
  infiltration discharge
  lưu lượng ngấm
  infiltration discharge
  lưu lượng thấm
  inflow discharge
  lưu lượng chảy vào
  inflow discharge
  lưu lượng đến
  inlet discharge
  lưu lượng vào
  instantaneous maximum discharge
  lưu lượng đỉnh lũ tức thời
  intake discharge
  lưu lượng cống lấy nước
  intake discharge
  lưu lượng vào
  intermittent discharge
  lưu lượng không liên tục
  irregular discharge
  lưu lượng không đều
  irrigation discharge
  lưu lượng nước tưới
  know discharge
  lưu lượng đã biết
  limiting discharge
  lưu lượng giới hạn
  load discharge
  lưu lượng phù sa
  long term average discharge
  lưu lượng trung bình nhiều năm
  low water discharge
  lưu lượng mùa khô
  low-water discharge
  lưu lượng kiệt
  low-water discharge
  lưu lượng mùa khô
  low-water discharge
  lưu lượng nước cạn
  lowest discharge
  lưu lượng nhỏ nhất
  mass discharge curve
  đường cong lưu lượng toàn phần
  maximum discharge
  lưu lượng lớn nhất
  maximum flood discharge
  lưu lượng lũ lớn nhất
  mean annual discharge
  lưu lượng trung bình năm
  mean discharge
  lưu lượng bình quân
  mean monthly discharge
  lưu lượng trung bình tháng
  mean seasonal discharge
  lưu lượng trung bình mùa
  minimum discharge
  lưu lượng thấp nhất
  monthly discharge
  lưu lượng trung bình tháng
  mud discharge
  lưu lượng bùn
  natural discharge
  lưu lượng thiên nhiên
  natural discharge
  lưu lượng thường ngày
  necessary flush discharge
  lưu lượng lũ xả
  net discharge
  lưu lượng thực dùng
  net peak discharge
  lưu lượng chỉnh lũ thực
  non controlled discharge
  lưu lượng không điều tiết
  normal discharge
  lưu lượng bình thường
  observed discharge
  lưu lượng quan trắc
  orifice discharge
  lưu lượng qua lỗ
  outlet discharge
  lưu lượng cống xả
  overbank discharge
  lưu lượng lên bờ
  overbank discharge
  lưu lượng vượt bán
  overflow discharge
  lưu lượng của đập tràn
  overflow discharge
  lưu lượng tại đập tràn
  peak discharge
  lưu lượng cao nhất
  peak discharge
  lưu lượng đỉnh
  peak discharge
  lưu lượng lớn nhất
  peak discharge
  lưu lượng lũ lớn nhất
  peak flood discharge
  lưu lượng đỉnh lũ
  percolation discharge
  lưu lượng thấm
  phreatic discharge
  lưu lượng nước ngầm
  pluvial discharge
  lưu lượng mưa
  power house discharge
  lưu lượng thường xuyên
  productive discharge
  lưu lượng hữu công
  productive discharge
  lưu lượng làm việc
  rain discharge
  lưu lượng mưa
  rainfall discharge
  lưu lượng nước mưa
  regulated discharge
  lưu lượng đã điều tiết
  regulated discharge
  lưu lượng điều chỉnh
  reinforced discharge
  lưu lượng gia cường
  residual discharge
  lưu lượng dư
  return discharge
  lưu lượng hồi phục
  return discharge
  lưu lượng về
  reverse discharge
  lưu lượng dòng chảy ngược
  river discharge
  lưu lượng sông
  sand content a river discharge
  lưu lượng cát trong dòng sông
  sand discharge
  lưu lượng cát (trong sông)
  seasonal discharge
  lưu lượng mùa
  sediment discharge
  lưu lượng lắng đọng
  sediment discharge
  lưu lượng phù sa
  seepage discharge
  lưu lượng thấm
  silt discharge
  lưu lượng bùn cát
  solid discharge
  lưu lượng dòng rắn
  specific discharge
  lưu lượng đơn vị
  specific discharge
  lưu lượng riêng vận chuyển
  specific solid discharge
  lưu lượng riêng chất rắn
  spillway discharge
  lưu lượng đập tràn
  spillway discharge coefficient
  hệ số lưu lượng đập tràn
  stage discharge relation
  quan hệ mức nước-lưu lượng
  stage-discharge relation
  đường cong lưu lượng (dòng nước)
  stream borne material discharge
  lưu lượng vật liệu trong sông
  stream discharge
  lưu lượng dòng chảy (nhỏ)
  subterranean discharge
  lưu lượng dòng chảy ngầm
  surface discharge
  lưu lượng dòng chảy mặt
  suspended load discharge
  lưu lượng phù sa lơ lửng
  the 100-year design flood discharge
  lưu lượng lũ thiết kế 100 năm
  tide discharge
  lưu lượng triều
  training for discharge
  sự cải tạo lưu lượng
  turbine discharge
  lưu lượng của tuabin
  turbine discharge
  lưu lượng qua tuabin
  turbine discharge
  lưu lượng tuabin (thủy lực)
  unit discharge
  lưu lượng đơn vị
  unit length discharge
  lưu lượng qua một đơn vị chiều dài (đỉnh đập tràn)
  variable discharge
  lưu lượng biến động
  variation in discharge
  sự thay đổ lưu lượng
  variation of discharge
  sự biến động lưu lượng
  water discharge
  lưu lượng nước
  weekly discharge
  lưu lượng tuần
  wehr discharge
  lưu lượng wehr (sông ngòi)
  weir discharge
  lưu lượng xả (qua đập, tràn, cống …)
  yearly discharge
  lưu lượng năm
  đẩy ra
  dỡ hàng
  discharge port
  cảng bốc dỡ hàng
  dòng chảy
  bed building discharge
  lưu lượng tạo dòng chảy
  discharge modulus
  môđun dòng chảy
  discharge of trunk
  lưu lượng dòng chảy chính
  flow discharge
  lưu lượng dòng chảy
  long term average discharge
  môđun dòng chảy
  low-water discharge
  dòng chảy cạn
  reverse discharge
  lưu lượng dòng chảy ngược
  specific discharge
  môđun dòng chảy
  stream discharge
  lưu lượng dòng chảy (nhỏ)
  subterranean discharge
  lưu lượng dòng chảy ngầm
  surface discharge
  lưu lượng dòng chảy mặt
  unit area discharge
  môđun dòng chảy
  vortex discharge
  dòng chảy xoáy
  vortex free discharge
  dòng chảy không xoáy
  dòng chảy thoát
  dòng xả
  discharge coefficient
  hệ số dòng xả
  giao
  discharge terminal
  trạm giao dầu thô
  phế thải
  discharge at sea
  sự đổ phế thải xuống
  phóng (tên lửa)
  phóng điện
  abnormal glow discharge
  phóng điện phát sáng bất thường
  AC discharge
  sự phóng điện AC
  AC discharge
  sự phóng điện xoay chiều
  accumulator discharge
  sự phóng điện của acquy
  alternating discharge
  sự phóng điện xoay chiều
  arc discharge
  phóng điện hồ quang
  arc discharge
  sự phóng điện cung lửa
  arc discharge
  sự phóng điện hồ quang
  atmospheric discharge
  sự phóng điện khí quyển
  back discharge
  sự phóng điện ngược
  battery discharge
  sự phóng điện của bình
  Battery Discharge Regulator (BDR)
  bộ hiệu chỉnh phóng điện ắcqui
  brush discharge
  phóng điện hình chổi
  brush discharge
  sự phóng điện hình chổi
  capacitor discharge
  sự phóng điện của tụ
  cold-cathode discharge
  sự phóng điện cathode nguội
  condenser-discharge anemometer
  máy đo gió dựa trên sự phóng điện của tụ
  constricted discharge
  phóng điện thắt
  constricted discharge
  phóng điện xoắn (thừng)
  convective discharge
  phóng điện đối lưu
  convective discharge
  sự phóng điện đối lưu
  corona charging discharge
  phóng điện hoa
  corona discharge
  phóng điện hoa
  corona discharge
  sự phóng điện vầng quang
  corona discharge
  sự phóng điện. (điện) hoa
  creeping discharge
  sự phóng điện bề mặt
  dark discharge
  sự phóng điện tối
  deuterium discharge tube
  đèn phóng điện đơteri
  discharge (electrical~)
  sự phóng điện
  discharge capacitor
  tụ phóng điện
  discharge circuit
  mạch phóng điện
  discharge coefficient
  hệ số phóng điện
  discharge counter
  máy đếm phóng điện
  discharge current
  dòng phóng điện
  discharge curve
  đường phóng điện
  discharge detector
  máy dò phóng điện
  discharge device
  cơ cấu phóng điện
  discharge diagram
  đồ thị phóng điện
  discharge electrode
  điện cực phóng điện
  discharge key
  khóa phóng điện
  discharge lamp
  đèn phóng điện
  discharge microphone
  micrô phóng điện
  discharge of the circuit
  phóng điện của mạch
  discharge path
  đường phóng điện
  discharge path
  vệt phóng điện
  discharge rate
  tốc độ phóng điện
  discharge resistor
  điện trở phóng điện
  discharge switch
  bộ phóng điện
  discharge switch
  cầu dao phóng điện
  discharge temperature
  nhiệt độ phóng điện
  discharge tube
  đèn phóng điện
  discharge tube
  ống phóng điện
  discharge tube
  ống tia phóng điện
  discharge tube rectifier
  bộ chỉnh lưu phóng điện
  discharge voltage
  điện áp phóng (điện)
  discharge voltage
  điện áp phóng điện
  disruptive discharge
  phóng điện đánh thủng
  electric discharge
  sự phóng điện
  electric discharge laser
  laze phóng điện
  electric-discharge CO2 laser
  laze CO2 phóng điện
  electric-discharge lamp
  đèn phóng điện
  electric-discharge tube
  ống phóng điện
  electro-discharge machining (EDM)
  sự gia công bằng phóng điện
  electrodeless discharge
  phóng điện không điện cực
  electrostatic discharge
  sự phóng điện tử
  electrostatic discharge sensitivity
  độ nhạy phóng điện
  electrostatic discharge test
  thử phóng điện tĩnh điện
  field discharge
  phóng điện do trường
  field discharge
  sự phóng điện trường
  fluorescent discharge tube
  đèn phóng điện huỳnh quang
  gas discharge
  sự phóng điện chất khí
  gas discharge
  sự phóng điện qua khí
  gas discharge gap
  khe phóng điện khí
  gas discharge indicator
  bộ chỉ báo phóng điện khí
  gas discharge lamp
  đèn phóng điện khí
  gas discharge tube
  đèn phóng điện khí
  gas discharge tube
  ống phóng điện khí
  gas-discharge lamp
  đèn phóng điện qua khí
  gas-discharge laser
  laze khí phóng điện
  gas-discharge tube
  đèn phóng điện khí
  gas-discharge tube
  phóng điện qua khí
  globular discharge
  phóng điện hình cầu
  globular discharge
  sự phóng điện hình cầu
  glow discharge
  phóng điện chớp sáng
  glow discharge
  phóng điện phát sáng
  glow discharge
  sự phóng điện phát sáng
  glow discharge
  sự phóng điện tỏa sáng
  glow discharge lamp
  đèn phóng điện phát sáng
  glow discharge tube
  đèn phóng điện phát sáng
  glow-discharge tube
  đèn phóng điện phát sáng
  High Intensity Discharge (HID)
  phóng điện cường độ cao
  internal discharge
  phóng điện trong
  keep alive discharge
  sự phóng điện duy trì
  lightning discharge
  sự phóng điện sét
  line discharge class
  cấp phóng điện của đường dây
  long discharge
  đường phóng điện dài
  luminescent discharge
  phóng điện phát quang
  oscillatory discharge
  phóng điện dao động
  partial discharge
  phóng điện cục bộ
  partial discharge
  sự phóng điện cục bộ
  partial discharge
  sự phóng điện một phần
  partial discharge
  sự phóng điện từng phần
  partial discharge test
  thử phóng điện từng phần
  point discharge
  sự phóng điện điểm
  point of discharge
  điểm phóng điện
  rate of discharge
  độ phóng điện
  residual discharge
  sự phóng điện dư
  secondary discharge
  phóng điện thứ cấp
  self discharge
  sự phóng điện tự nhiên
  self discharge
  sự tự phóng điện
  self-discharge
  sự tụ phóng điện
  self-discharge
  tự phóng điện
  self-sustained discharge
  phóng điện tự duy trì
  self-sustained discharge
  sự tự phóng điện
  shock discharge test
  thử bằng phóng điện xung kích
  shock discharge test
  thử nghiệm phóng điện xung kích
  silent discharge
  phóng điện êm
  silent discharge
  phóng điện không ồn
  silent discharge
  sự phóng điện tĩnh lặng
  spark discharge
  phóng điện tia lửa
  spontaneous discharge
  sự phóng điện tự phát
  surface discharge
  sự phóng điện bề mặt
  time rate of discharge
  mức phóng điện theo thời gian (bình điện)
  Townsend discharge
  sự phóng điện Townsend
  tubular discharge lamp
  đèn ống phóng điện
  vapor discharge lamp
  đèn hơi phóng điện
  vapor discharge lamp
  đèn khí phóng điện
  vapour discharge lamp
  đèn hơi phóng điện
  vapour discharge lamp
  đèn khí phóng điện
  sự cất tải
  sự chảy
  accidental discharge
  sự chảy thoát ngẫu nhiên
  sự chảy ra
  sự dỡ hàng
  sự dỡ tải
  sự phóng điện

  Giải thích VN: Hiện tượng dòng điện phát ra khỏi bình ắc quy hay bộ tụ điện. hiện tượng phóng tia lửa điện qua chấu bu-gi.

  AC discharge
  sự phóng điện AC
  AC discharge
  sự phóng điện xoay chiều
  accumulator discharge
  sự phóng điện của acquy
  alternating discharge
  sự phóng điện xoay chiều
  arc discharge
  sự phóng điện cung lửa
  arc discharge
  sự phóng điện hồ quang
  atmospheric discharge
  sự phóng điện khí quyển
  back discharge
  sự phóng điện ngược
  battery discharge
  sự phóng điện của bình
  brush discharge
  sự phóng điện hình chổi
  capacitor discharge
  sự phóng điện của tụ
  cold-cathode discharge
  sự phóng điện cathode nguội
  condenser-discharge anemometer
  máy đo gió dựa trên sự phóng điện của tụ
  convective discharge
  sự phóng điện đối lưu
  corona discharge
  sự phóng điện vầng quang
  corona discharge
  sự phóng điện. (điện) hoa
  creeping discharge
  sự phóng điện bề mặt
  dark discharge
  sự phóng điện tối
  electrostatic discharge
  sự phóng điện tử
  field discharge
  sự phóng điện trường
  gas discharge
  sự phóng điện chất khí
  gas discharge
  sự phóng điện qua khí
  globular discharge
  sự phóng điện hình cầu
  glow discharge
  sự phóng điện phát sáng
  glow discharge
  sự phóng điện tỏa sáng
  keep alive discharge
  sự phóng điện duy trì
  lightning discharge
  sự phóng điện sét
  partial discharge
  sự phóng điện cục bộ
  partial discharge
  sự phóng điện một phần
  partial discharge
  sự phóng điện từng phần
  point discharge
  sự phóng điện điểm
  residual discharge
  sự phóng điện dư
  self discharge
  sự phóng điện tự nhiên
  silent discharge
  sự phóng điện tĩnh lặng
  spontaneous discharge
  sự phóng điện tự phát
  surface discharge
  sự phóng điện bề mặt
  Townsend discharge
  sự phóng điện Townsend
  sự phun
  sự ra lò
  sự rót
  sự thải
  thermal discharge
  sự thải nhiệt
  sự thải nước
  sự tháo
  discharge of molten glass
  sự (tháo) rót khối thủy tinh
  discharge over spillway weir
  sự tháo qua miệng tràn
  flood discharge
  sự tháo lũ
  groundwater discharge
  sự tháo nước ngầm
  waste water discharge wave
  sự tháo nước thải
  sự tháo liệu
  sự tháo nước
  groundwater discharge
  sự tháo nước ngầm
  waste water discharge wave
  sự tháo nước thải
  sự tháo rỡ
  sản lượng
  sự tràn
  sự xả
  sự xả nước
  bottom discharge
  sự xả nước đáy
  sewage discharge
  sự xả nước thải
  wastewater discharge
  sự xả nước thải

  Kinh tế

  dỡ hàng
  completion of discharge
  hoàn tất việc dỡ hàng
  concurrent with discharge
  theo tiến độ dỡ hàng
  concurrent with discharge
  trả vận phí cùng lúc với việc dỡ hàng
  condition guaranteed at discharge
  tình trạng đảm bảo lúc dỡ hàng
  date of completion of discharge
  ngày tháng hoàn thành việc dỡ hàng
  date of discharge
  ngày dỡ hàng
  direct discharge
  sự dỡ hàng trực tiếp (tại bến tàu)
  discharge afloat (to...)
  dỡ hàng trên tàu
  discharge at wharf (to...)
  dỡ hàng tại bên tàu
  discharge of cargo
  sự dỡ hàng
  discharge port
  cảng dỡ hàng
  discharge receipt
  biên nhận dỡ hàng
  forced discharge
  sự dỡ hàng bắt buộc
  free discharge
  phí dỡ hàng không liên quan đến chủ tàu
  free discharge
  vận phí không tính trong phí dỡ hàng
  free discharge
  việc dỡ hàng miễn phí
  inland place of discharge
  địa điểm dỡ hàng trong nước
  place of discharge
  địa điểm dỡ hàng
  port of discharge
  cảng dỡ (hàng)
  port of discharge
  cảng dỡ hàng
  đổi xong (hối phiếu)
  giải trừ (trách nhiệm, nợ...cho ai)
  hoàn thành nghĩa vụ
  sa thải (người làm)
  sự đuổi ra
  sự giải trừ (hợp đồng)
  sự tẩy màu
  tẩy màu
  thải hồi
  discharge from employment
  sự thải hồi
  thanh toán xong (nợ)
  thanh toán nợ
  trả dứt (nợ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X