• (Khác biệt giữa các bản)
  (sai chính tả)
  Hiện nay (05:05, ngày 27 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  -
  =====Làm xao lãng, làm lãng đi, làm lãng trí=====
  +
  =====Làm xao lãng, làm lãng đi, làm đãng trí=====
  ::[[to]] [[distract]] [[someone's]] [[attention]] [[from]] [[more]] [[important]] [[matters]]
  ::[[to]] [[distract]] [[someone's]] [[attention]] [[from]] [[more]] [[important]] [[matters]]
  ::làm cho ai lãng đi không chú ý đến những vấn đề quan trọng hơn
  ::làm cho ai lãng đi không chú ý đến những vấn đề quan trọng hơn
  Dòng 13: Dòng 13:
  *V-ing: [[ distracting]]
  *V-ing: [[ distracting]]
  *V-ed: [[ distracted]]
  *V-ed: [[ distracted]]
  - 
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  Hiện nay

  /di’strækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm xao lãng, làm lãng đi, làm đãng trí
  to distract someone's attention from more important matters
  làm cho ai lãng đi không chú ý đến những vấn đề quan trọng hơn
  Làm rối bời, làm rối trí

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X