• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (thêm từ)
  Dòng 26: Dòng 26:
  =====số bị chia=====
  =====số bị chia=====
  -
  =====tiền lãi cổ phần=====
  +
  =====tiền lãi cổ phần=====
  ::[[accumulated]] [[dividend]]
  ::[[accumulated]] [[dividend]]
  ::tiền lãi có phần được tích lũy
  ::tiền lãi có phần được tích lũy
   +
   +
  ::[[dividend]] [[record]]
   +
  ::hồ sơ cổ tức
   +
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===

  05:20, ngày 18 tháng 11 năm 2008

  /ˈdɪvɪˌdɛnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) số bị chia, cái bị chia
  (tài chính) tiền lãi cổ phần, cổ tức

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  số bị chia
  sự đoán nhận

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phần được trả
  số bị chia
  tiền lãi cổ phần
  accumulated dividend
  tiền lãi có phần được tích lũy
  dividend record
  hồ sơ cổ tức


  Nguồn khác

  Oxford

  N.

  A a sum of money to be divided among a number of persons,esp. that paid by a company to shareholders. b a similar sumpayable to winners in a football pool, to members of acooperative, or to creditors of an insolvent estate. c anindividual's share of a dividend.
  Math. a number to bedivided by a divisor.
  A benefit from any action (their longtraining paid dividends).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X