• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thêm từ, thêm nghĩa)
  Dòng 116: Dòng 116:
  ::[[payment]] [[against]] [[document]]
  ::[[payment]] [[against]] [[document]]
  ::sự trả tiền theo chứng từ
  ::sự trả tiền theo chứng từ
   +
  ::[[document]][[against]][[payment]]
   +
  ::Chứng từ giao khi thanh toán
  ::[[payment]] [[against]] [[document]] [[credit]]
  ::[[payment]] [[against]] [[document]] [[credit]]
  ::thư tín dụng trả theo chứng từ
  ::thư tín dụng trả theo chứng từ
  Dòng 202: Dòng 204:
  ::[[working]] [[document]]
  ::[[working]] [[document]]
  ::văn kiện làm việc
  ::văn kiện làm việc
   +
   +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  17:12, ngày 11 tháng 5 năm 2009

  /'dɒkjʊmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Văn kiện; tài liệu, tư liệu

  Ngoại động từ

  Chứng minh bằng tư liệu; dẫn chứng bằng tư liệu
  Đưa ra tài liệu, cung cấp tư liệu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khảo chứng

  Kỹ thuật chung

  bản ghi

  Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng. ý nghĩa của thuật ngữ tài liệu trong lĩnh vực máy tính đã thay đổi theo hai hướng. Thứ nhất, máy tính tạo khả năng dễ dàng sửa chữa lại tài liệu. Thứ hai, việc biên soạn tài liệu theo phần mềm nhóm và văn bản hỗn hợp đã làm lẫn lộn tác quyền. Cả hai xu hướng này đều phát hiện và báo động bởi các nhà báo, họ thấy rằng sau khi lắp đặt các hệ thống biên tập điện tử, thì các biên tạp viên đã thay đổi một cách đơn giản các bài viết của họ mà không cần xin phép. Với kỹ thuật mạng máy tính hiện nay, một tài liệu có thể trở thành một văn bản trong dòng lưu thông, mọi người có thể thường xuyên xâm phạm và cải biên nó và với việc trao đổi dữ liệu động ( DDE) thì chính máy tính sẽ tự động phát hiện các thay đổi trong các tài liệu, và cập nhật thêm các mối liên kết.

  hồ sơ
  chứng từ
  non-cash document
  chứng từ phi tiền mặt
  dữ kiện

  Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng.

  dữ liệu

  Giải thích VN: Một tệp tin chứa các công việc đang làm hoặc các kết quả mà bạn đã tạo ra, như báo cáo kinh doanh, ghi nhớ công việc, hoặc bảng công tác của chương trình bản tính. Thuật ngữ này nguyên gốc bao hàm ý nghĩa có thể làm căn cứ đáng tin cậy - văn bản cố định - có tên tác giả rõ ràng.

  Apple Document Management And Control System (ADMACS)
  Hệ thống điều khiển và quản lý dữ liệu Apple
  DCF (documentcomposition facility)
  phương tiện tổng hợp dữ liệu
  document information
  thông tin dư liệu
  document search
  tìm kiếm dữ liệu
  Remote Data/Database/Document Access (RDA)
  Truy nhập dữ liệu/Cơ sở dữ liệu/Văn kiện từ xa
  văn kiện
  Bidding Document
  văn kiện đấu thầu
  Remote Data/Database/Document Access (RDA)
  Truy nhập dữ liệu/Cơ sở dữ liệu/Văn kiện từ xa
  Tender Document
  văn kiện đấu thầu

  Kinh tế

  chứng từ
  budgetary document
  chứng từ ngân sách
  claim document
  chứng từ bồi thường
  customs transit document
  chứng từ quá cảnh hải quan
  document against acceptance
  chứng từ khi chấp nhận thanh toán (hối phiếu)
  document against acceptance
  chứng từ nhận hàng giao nộp sau khi nhận trả
  document criterion
  tiêu chuẩn hóa chứng từ
  document for claim
  chứng từ đòi bồi thường
  document of carriage
  chứng từ vận chuyển
  document of search
  chứng từ sưu tra
  document of settlement
  chứng từ kết toán
  document of title
  chứng từ quyền sở hữu
  document of title
  chứng từ sở hữu
  document of title to the goods
  chứng từ sở hữu hàng hóa
  document regime
  chế độ chứng từ
  duplicate document
  chứng từ sao lại
  enclosed document
  chứng từ kèm theo đây
  example of document
  bản mẫu chứng từ
  external document
  chứng từ bên ngoài (chứng từ ngoại sinh)
  financial document
  chứng từ tài chính
  forged document
  chứng từ giả
  internal document
  chứng từ nội bộ
  intra-office document
  chứng từ nội bộ
  miscellaneous obligation document
  chứng từ nợ các loại
  negotiable document
  chứng từ có thể chuyển nhượng
  negotiable document
  chứng từ lưu thông
  non-negotiable document
  chứng từ không thể chuyển nhượng
  original document
  chứng từ gốc
  overdue document
  chứng từ quá hạn
  partial retirement of shipping document
  sự rút về từng phần chứng từ chở hàng
  payment against document
  sự trả theo chứng từ
  payment against document
  sự trả tiền theo chứng từ
  documentagainstpayment
  Chứng từ giao khi thanh toán
  payment against document credit
  thư tín dụng trả theo chứng từ
  payment document
  chứng từ thanh toán
  preparation of shipping document
  sự soạn chứng từ chở hàng
  quasi-negotiable document
  chứng từ chuẩn khả nhượng
  receipt document
  chứng từ thư
  run of document
  đường đi của chứng từ
  run of document
  đường đi của một chứng từ
  serial numbering of document
  đánh số thứ tự các chứng từ
  shipping document
  chứng từ gửi hàng, chở hàng
  single customs document
  chứng từ hải quan đơn nhất
  source document
  chứng từ gốc
  through document
  chứng từ suốt
  through document of transport
  chứng từ vận tải trực tiếp, chở suốt
  transport document
  chứng từ vận tải
  underlying document
  chứng từ gốc
  tài liệu
  accompanying document
  tài liệu kèm theo
  business document
  tài liệu thương mại
  document case
  cặp (đựng) tài liệu
  document cover
  túi đựng tài liệu
  formal document
  tài liệu in theo mẫu
  master document
  tài liệu chủ
  offer document
  tài liệu về cung ứng tiếp quản
  official document
  tài liệu chính thức
  tender document
  tài liệu đấu thầu
  văn bản
  văn kiện
  as per enclosed document
  theo văn kiện đính kèm
  business document
  văn kiện kinh doanh
  commercial document
  văn kiện thương mại
  confidential document
  văn kiện mật
  control document
  văn kiện kiểm soát (mẫu chữ ký)
  internal company document
  văn kiện nội bộ của công ty
  legal document
  văn kiện pháp lý
  legalize a document
  thị thực một văn kiện
  legalize a document (to...)
  thực thi một văn kiện
  private document
  văn kiện tư nhân
  pro forma document
  văn kiện mẫu
  pro forma document
  văn kiện quy ước
  project document
  văn kiện dự án
  standard document
  văn kiện mẫu
  uncertificated document
  văn kiện chưa chứng thực, chưa thị thực
  unclaimed document
  văn kiện không bảo mật
  working document
  văn kiện làm việc


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  speech

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X