• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Ưu đãi nhà thầu trong nước===== ::A scheme through which preference is given to domestic/local bidders in [[com...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Ưu đãi nhà thầu trong nước=====
  =====Ưu đãi nhà thầu trong nước=====
   +
  ::[[A]] [[scheme]] [[through]] [[which]] [[preference]] [[is]] [[given]] [[to]] [[domestic]]/local [[bidders]] [[in]] [[competition]] [[with]] [[international]] [[bidders]]. [[This]] [[is]] [[usually]] [[done]] [[by]] [[reducing]] [[the]] [[prices]] [[offered]] [[by]] [[domestic]] [[bidders]] [[or]] [[increasing]] [[the]] [[prices]] [[offered]] [[by]] [[international]] [[bi]]
   +
  ::Là các hình thức hỗ trợ mà qua đó nhà thầu trong nước được ưu đãi so với nhà thầu nước ngoài. Việc ưu đãi thường được thực hiện bằng cách trừ vào giá dự thầu của nhà thầu trong nước hoặc cộng thêm vào giá dự thầu của nhà thầu nước ngoài theo một tỷ lê phần trăm hoặc trên cơ sở một công thức
  -
  ::[[A]] [[scheme]] [[through]] [[which]] [[preference]] [[is]] [[given]] [[to]] [[domestic]]/local [[bidders]] [[in]] [[competition]] [[with]] [[international]] [[bidders]]. [[This]] [[is]] [[usually]] [[done]] [[by]] [[reducing]] [[the]] [[prices]] [[offered]] [[by]] [[domestic]] [[bidders]] [[or]] [[increasing]] [[the]] [[prices]] [[offered]] [[by]] [[international]] [[bi]]
   
  - 
  -
  ::Là các hình thức hỗ trợ mà qua đó nhà thầu trong nước được ưu đãi so với nhà thầu nước ngoài. Việc ưu đãi thường được thực hiện bằng cách trừ vào giá dự thầu của nhà thầu trong nước hoặc cộng thêm vào giá dự thầu của nhà thầu nước ngoài theo một tỷ lê phần trăm hoặc trên cơ sở một công thức
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Ưu đãi nhà thầu trong nước
  A scheme through which preference is given to domestic/local bidders in competition with international bidders. This is usually done by reducing the prices offered by domestic bidders or increasing the prices offered by international bi
  Là các hình thức hỗ trợ mà qua đó nhà thầu trong nước được ưu đãi so với nhà thầu nước ngoài. Việc ưu đãi thường được thực hiện bằng cách trừ vào giá dự thầu của nhà thầu trong nước hoặc cộng thêm vào giá dự thầu của nhà thầu nước ngoài theo một tỷ lê phần trăm hoặc trên cơ sở một công thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X