• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tham khảo chung)
  Hiện nay (00:41, ngày 22 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====Bán thẳng cho người mua=====
  -
   
  +
  -
  =====Bán thẳng cho người mua=====
  +
  =====Bán hàng tận cửa là một cách bán hàng mà người bán đi tới từng nhà một để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.=====
  =====Bán hàng tận cửa là một cách bán hàng mà người bán đi tới từng nhà một để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.=====
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=door%20to%20door%20selling door to door selling] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=5348 door to door selling] : www.saga.vn
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  Kinh tế

  Bán thẳng cho người mua
  Bán hàng tận cửa là một cách bán hàng mà người bán đi tới từng nhà một để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X