• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (14:01, ngày 21 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Tập hợp những chuẩn mực hành vi theo nhóm tâm lý=====
  =====Tập hợp những chuẩn mực hành vi theo nhóm tâm lý=====
   +
  =====Thiên vị=====
   +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====chế độ bản vị kép=====
  =====chế độ bản vị kép=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kinh tế ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kinh tế ]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Danh từ

  Tập hợp những chuẩn mực hành vi theo nhóm tâm lý
  Thiên vị

  Kinh tế

  chế độ bản vị kép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X