• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====dốc xuống===== ::gradient (down-grade) ::độ dốc dọc xuống dốc == Từ điển Kinh tế == ===Ng...)
  Hiện nay (04:02, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====dốc xuống=====
  -
  =====dốc xuống=====
  +
  ::[[gradient]] (down-grade)
  ::[[gradient]] (down-grade)
  ::độ dốc dọc xuống dốc
  ::độ dốc dọc xuống dốc
  - 
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  - 
  =====hạ cấp=====
  =====hạ cấp=====

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  dốc xuống
  gradient (down-grade)
  độ dốc dọc xuống dốc

  Kinh tế

  hạ cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X