• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:02, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  =====dốc xuống=====
  =====dốc xuống=====
  - 
  - 
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
   +
  =====dốc xuống=====
  -
  =====dốc xuống=====[[Category:Xây dựng]]
  +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  Hiện nay

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  dốc xuống

  Kỹ thuật chung

  dốc xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X