• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Buồn rầu, u sầu===== ===Động tính từ quá khứ của .draw=== == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuy...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">[drɔ:n]</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:24, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /[drɔ:n]/

  Thông dụng

  Tính từ

  Buồn rầu, u sầu

  Động tính từ quá khứ của .draw

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  đã kéo
  đã rút

  Nguồn khác

  • drawn : Chlorine Online

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Haggard, worn out, tired, fatigued, strained, pinched,tense, exhausted: Sidonia looks a bit drawn after her ordeal.

  Oxford

  Past part. of DRAW.

  Adj.
  Looking strained from fear,anxiety, or pain.
  (of butter) melted.
  (of a position inchess etc.) that will result in a draw if both players make thebest moves available.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X