• Revision as of 20:10, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /dʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con vịt, vịt cái
  Thịt vịt
  (thân mật) người yêu quí; người thân mến
  ( crickê) ván trắng ( (cũng) duck's egg)
  a lame duck
  người tàn tật, người què quặt
  Người vỡ nợ, người phá sản
  Người thất bại
  (tiếng lóng) máy bay hỏng
  like a duck in a thunderstorm
  ngơ ngác thểu não như gà nuốt dây thun
  like water off a duck's back
  như nước đổ dầu vịt, như nước đổ lá khoai
  It's fine for young ducks
  Trời mưa
  to make ducks and drakes
  chơi ném thia lia
  to play ducks and drakes with
  phung phí
  Like a duck to water
  Tha hồ vẫy vùng, như cá gặp nước
  in two shakes of a duck's tall
  một thoáng, một lát

  Danh từ

  Vải bông dày (may buồm, áo ngoài của thuỷ thủ)
  ( số nhiều) quần vải bông dày
  (quân sự) xe lội nước
  Sự ngụp lặn; động tác ngụp lặn
  Động tác cúi nhanh, động tác cúi thình lình (để né tránh, để chào...)

  Nội động từ

  Lặn; ngụp lặn
  Cúi nhanh, cúi thình lình (để né tránh, để chào...)

  Ngoại động từ

  Dìm xuống nước
  Cúi nhanh, cúi thình lình

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự ngụp lặn
  vải kĩ thuật

  Kỹ thuật chung

  lặn

  Kinh tế

  con vịt
  thịt vịt
  Tham khảo
  • duck : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Bob, dodge, dip, dive, stoop, bow, bend, crouch: I duckedto avoid hitting my head on the beam.
  Plunge, submerge,immerse, dunk: In the pool, she ducked me when I least expectedit.
  Avoid, sidestep, evade, dodge, elude, shun, steer clearof, shy away from; shirk: He is known for ducking hisresponsibilities.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X