• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:54, ngày 14 tháng 7 năm 2011) (Sửa) (undo)
  n (A-V)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====sự chú ý xác đáng=====
  =====sự chú ý xác đáng=====
  =====phân tích/đánh giá với trách nhiệm cao nhất=====
  =====phân tích/đánh giá với trách nhiệm cao nhất=====
   +
  =====Thẩm định=====

  Hiện nay

  Kinh tế

  sự chú ý xác đáng
  phân tích/đánh giá với trách nhiệm cao nhất
  Thẩm định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X