• (Khác biệt giữa các bản)
  (bán phá giá)
  (Nguồn khác)
  Dòng 33: Dòng 33:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=dumping dumping] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=dumping dumping] : Corporateinformation
  -
  === Nguồn khác ===
   
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=dumping&searchtitlesonly=yes dumping] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=dumping&searchtitlesonly=yes dumping] : bized

  11:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gom rác, sự vứt bỏ
  (thương nghiệp) sự bán phá giá hàng hoá

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự trút
  trút xuống

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  khối chất đống

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự đắp
  sự đổ

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bán phá giá
  sự bán phá giá

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  bán phá giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X