• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Thuế===== ::The charges imposed on the manufacture, supply or import of goods and services ::Là các khoả...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Thuế=====
  =====Thuế=====
   +
  ::[[The]] [[charges]] [[imposed]] [[on]] [[the]] [[manufacture]], [[supply]] [[or]] [[import]] [[of]] [[goods]] [[and]] [[services]]
   +
  ::Là các khoản phí đánh vào quá trình sản xuất, cung ứng hoặc nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ
  -
  ::[[The]] [[charges]] [[imposed]] [[on]] [[the]] [[manufacture]], [[supply]] [[or]] [[import]] [[of]] [[goods]] [[and]] [[services]]
   
  - 
  -
  ::Là các khoản phí đánh vào quá trình sản xuất, cung ứng hoặc nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Thuế
  The charges imposed on the manufacture, supply or import of goods and services
  Là các khoản phí đánh vào quá trình sản xuất, cung ứng hoặc nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X