• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:36, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 11: Dòng 11:
  ::[[in]] [[earnest]]
  ::[[in]] [[earnest]]
  ::đứng đắn, nghiêm chỉnh
  ::đứng đắn, nghiêm chỉnh
  -
  ::[[are]] [[you]] [[in]] [[earnest]]?
  +
  ::[[Are]] [[you]] [[in]] [[earnest]]?
  -
  ::anh không đùa đấy chứ?
  +
  ::Anh không đùa đấy chứ?
  -
  ::[[you]] [[are]] [[not]] [[in]] [[earnest]]
  +
  ::[[You]] [[are]] [[not]] [[in]] [[earnest]]
  -
  ::anh lại đùa đấy thôi
  +
  ::Anh lại đùa đấy thôi
  -
  ::[[it]] [[is]] [[raining]] [[in]] [[earnest]]
  +
  ::[[It]] [[is]] [[raining]] [[in]] [[earnest]]
  -
  ::trời đang mưa ra trò
  +
  ::Trời đang mưa ra trò
   +
   
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /'ə:nist/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đứng đắn, nghiêm chỉnh
  Sốt sắng, tha thiết

  Danh từ

  Thái độ đứng đắn, thái độ nghiêm chỉnh
  in earnest
  đứng đắn, nghiêm chỉnh
  Are you in earnest?
  Anh không đùa đấy chứ?
  You are not in earnest
  Anh lại đùa đấy thôi
  It is raining in earnest
  Trời đang mưa ra trò

  Danh từ

  Như earnest-money
  Điềm, điều báo hiệu trước
  an earnest of future success
  điều báo hiệu cho sự thành công sau này

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghiêm chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X